• Szczotkę Flex-Hone można używać ręcznie stosując zwykłą wiertarkę lub wiertarkę kolumnową, podczas cyklu obróbki maszyny CNC jako narzędzie lub na przenośniku w przypadku zastosowań przemysłowych o dużych przerobach.uzycie flex-hone
• Nie zaleca się stosowania szczotki Flex-Hone na sucho, gdyż ma to wpływ na jej trwałość. Do smarowania stosować olej pełny o lepkości od 10 do 30 lub chłodziwo w formie emulsji w przypadku obróbek mechanicznych. Można używać także zwykłego smaru w sprayu, a do obróbki cylindrów hamulcowych – olej hydrauliczny do hamulców. Olej napędowy, ropa lub smary zawierające rozpuszczalniki mogą być stosowane, aczkolwiek nie są one polecane ze względu na skrócenie żywotności szczotki Flex-Hone poprzez szybsze odłupywanie się kulek ściernych.
• Szczotka Flex-Hone działa pod ciśnieniem, a więc jej rzeczywista średnica jest większa niż średnica obrabianego otworu.
• Szczotka Flex-Hone MUSI wchodzić i wychodzić z otworu w trakcie rotacji.
• Szczotka Flex-Hone NIE jest wyważona, a więc NIE pracować na największej prędkości zanim nie zostanie ona wsunięta do środka otworu.
• Zapoznać się z danymi w celu prawidłowego doboru prędkości obrotowej w zależności od średnicy, prędkości obrotowej; prędkość obrotowa może zmieniać się w zależności od zastosowania. Zaleca się dokonanie próby o zastosowanie szczotki Flex-Hone w jak najkrótszym czasie kontaktu, który pozwoli osiągnąć spodziewany rezultat i wydłużyć jej żywotność. Zbyt wysokie prędkości prowadzą do jej przedwczesnego zużycia bez znaczącego wydłużenia czasu obróbki. NIE stosować z dużą prędkością. W przypadku zastosowania ręcznego używać zwykłą wiertarkę elektryczną.
• Stosować szybkie, naprzemienne ruchy z częstotliwością od 60 do 120 uderzeń/min w zależności od prędkości obrotowej. Przyśpieszyć naprzemienność uderzeń pod koniec obróbki aby uzyskać rowkowanie krzyżujące się pod kątem 30°- 45°.
• Czas obróbki powinien wynosić około 20-45 sekund dla każdego cylindra w przypadku zastosowań silnikowych, ale może być inny w zależności od materiału, ścierniwa, zastosowania, uziarnienia i smaru.
• Na koniec obróbki dokładnie umyć cylindry i nasmarować olejem.
• Czas trwania zależy od wielu czynników takich jak użyte ścierniwo, smar, obrabiany materiał, użycie ręczne lub maszynowe, długość obrabianego otworu, czas kontaktu, itd. Za pomocą jednej szczotki Flex-Hone można obrobić od kilkuset do 1000 elementów.

Prędkość obrotowa

prędkość obrotowa szczotek flex-honeprędkość obrotowa szczotek flex-hone tabelaprędkość obrotowa szczotek flex-hone 2

UWAGA: podane wartości należy uznać za orientacyjne, gdyż uzyskany Ra zależy od wielu czynników takich jak: rodzaj metalu i jego twardość, rodzaj smaru, czas kontaktu, poprzednia obróbka, Ra przed użyciem Flex-Hone, itd.Tabela wyboru uziarnienia / wykończenia

tabela wyboru uziarnieniaformuła konwersji wykończenie flex-honewykończenie przed wykończenie po


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, string given in /public_html/stmechnew/wp-content/plugins/professional-linkedin-widget/professional-linkedin-widget.php on line 222