Identyfikowalność

Identyfikowalność

Ze względu na wymagania prawne odnośnie odpowiedzialności producenta za produkt oraz konieczne do tego środki zapewnienia jakości, stale rośnie znaczenie jednoznacznego, bezpośredniego oraz trwałego znakowania produktów i części. Jest to wymagane do zapewnienia całkowitej identyfikowalności.

W ofercie firmy STM można znaleźć rozwiązania do nanoszenia i odczytywania m.in. kodów DataMatrix pozwalające na identyfikację zdalną. W rzeczywistości przemysłowej zdolność jednoznacznego identyfikowania zdalnego części, czy podzespołów jest bardzo istotna w organizacyjnym ujęciu procesu technologicznego.

Bardzo ważnym aspektem jest właściwy wybór sposobu naniesienia kodu, który powinien zapewnić jego czytelność przez cały proces technologiczny lub okres eksploatacyjny.

Kody można nanosić na powierzchnie przedmiotów zarówno mechanicznie, laserowo oraz poprzez nadruk atramentowy. Zaletą metody mechanicznej, względem powyżej wymienionych jest to, że tak naniesiony kod pozostaje czytelny pomimo dalszych operacji obróbkowych powierzchni, na której został zlokalizowany (np. pokrycia, oczyszczanie strumieniowo-ścierne, hartowanie).

W celu zdalnej identyfikacji wybijanych kodów zaprojektowano specjalny ręczny system odczytywania DMH1000. Zaletami systemu są: optymalizacja i pewność procesu, łatwość obsługi, kompaktowe wymiary urządzenia. System jest przenośny i zawsze gotowy do użycia.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, string given in /public_html/stmechnew/wp-content/plugins/professional-linkedin-widget/professional-linkedin-widget.php on line 222