Dłutownica CAMS model 4AC

Jako wiodący producent dłutownic mamy przyjemność ogłosić, iż po raz kolejny udało nam się poszerzyć naszą ofertę maszyn z 1, 2 i 3 elektronicznymi osiami. Model 4AC to efekt wielu lat naszej wytężonej pracy. Projekt dłutownicy czteroosiowej zakładał zredukowanie czasu obróbki przy jednoczesnym zwiększeniu jej jakości. Nowa wersja 4AC wraz z naszą ofertą narzędzi (patrz katalog narzędzi) zoptymalizuje proces dłutowania i uczyli dłutownicę pożądaną częścią każdego warsztatu.

dlutownice cams model ac

Standardowe możliwości oprogramowania w modelu 4AC:

  • Ponowna obróbka rowka: bez konieczności zaczynania od początku.

  • Inkrementalne podnoszenie narzędzia: podczas skoku powrotnego suwaka narzędzie jest wyprowadzane z rowka i transportowane do punktu początkowego, gdzie cykl rozpoczyna się ponownie.

  • Posuw regulowany dla poszczególnych sektorów: możliwość wykonywania elastycznych programów obróbki z trójstopniową regulacją posuwu i prędkości.

  • Zmniejszający się posuw – do dłutowania z użyciem narzędzi ze zwężaną końcówką. Po rozpoczęciu obróbki powierzchnia cięcia jest niewielka, a więc posuw jest duży: ulega on stopniowemu zmniejszaniu w miarę powiększania się powierzchni cięcia. Wystarczy zaprogramować posuw początkowy i końcowy.

  • Suwak napędzany silnikiem bezszczotkowym: wykorzystanie takiego silnika i sterowania NC zapewnia ciągły ruch suwaka ze stałym momentem obrotowym od początku do końca skoku, przy niskim zużyciu narzędzia i lepszej jakości cięcia.

* Oprogramowanie może zostać dostosowane do wykonywania rowków stożkowych bez konieczności maksymalnego nachylania głowicy

PROGRAMOWANIE W MODELU 4AC:

System NC obejmuje 4 osie (Y, X, A, Z): automatyczny wzdłużny i poprzeczny ruch blatu, elektroniczne indeksowanie wbudowanego blatu obrotowego, programowalne i odwracalne dla każdej głębokości i szerokości żłobienia. Automatyczne podnoszenie narzędzi aktywowane jest przez zmienny ruch blatu. Po osiągnięciu zaprogramowanej głębokości, skoki kończące wykonywane są automatycznie – suwak zatrzymuje się wysoko a blat szybko wycofuje się do punktu początkowego.

Wbudowany blat obrotowy z otworem centralnym i automatycznym indeksowaniem do 1500 symetrycznych i 99 asymetrycznych podziałów Można wykonać otwory niestandardowe, np. trapezoidalne (patrz Rys. 1), okrągłe (patrz Rys. 2) i liniowe (patrz Rys. 3). Komunikacja pomiędzy operatorem a urządzeniem jest zapewniana przez system NC, dane robocze są wyświetlane na korowym ekranie dotykowym 10”. Nowy system CN umożliwia łatwe wprowadzanie kompletnych i elastycznych programów. Intuicyjny system programowania pozwala na bezpośrednią specyfikację aktywowanych elementów sterowania; można zapisać do 100 własnych programów ze zdefiniowanym punktem zerowym.

Nowy model dłutownicy łączy tradycyjny napęd suwaka oparty na mechanizmie korbowym ze sterowaniem CN, dzięki czemu oś suwaka można przekształcić w prawdziwą oś CN umożliwiającą wykonywanie specjalnych zadań związanych z obróbką, np. rowków stożkowych, albo automatyczne wykonywanie dwóch lub więcej kolejnych programów przy zróżnicowanej prędkości cięcia.

dlutownice cams model ac rysunki

Specjalne wersje oprogramowania na życzenie:

  • Druga operacja na koniec dłutowania: gdy otwór się poszerza, można zaprogramować drugą operację w celu oszlifowania końcówki (patrz Rys. 4).

  • Druga operacja na bocznych częściach rowka: możliwe jest zaprogramowanie wartości poszerzania w celu obróbki bocznych ścian rowka (patrz Rys. 5).

  • Wentylator: idealny do usuwania wiórów ze żłobień. Przy każdym skoku suwaka zawór elektryczny aktywuje nadmuch.

  • Fazowanie Brzegów: automatyczne dopasowanie fazowania do 45 stopni, dwa brzegi (patrz Rys. 6)

  • Styczne otwory: automatyczne wykonanie dwóch lub więcej stycznych otworów dowolnej szerokości (patrz Rys. 7) UNI 7575-76.

(*) Specjalny rodzaj obróbki możliwy wyłącznie w specyficznych warunkach (proszę skontaktować się z działem technicznym)

dlutownice cams model ac rysunek

Rysunek 4

dlutownice cams model ac rysunek

Rysunek 5

dlutownice cams model ac rysunek

Rysunek 6

dlutownice cams model ac rysunek

Rysunek 7

dlutownice cams w trakcie pracy
KONTAKT
Skontaktuj się z nami

Możliwości jest bardzo wiele, a nasi technicy zawsze służą pomocą próbując stworzyć nowe konfiguracje na miarę Państwa potrzeb i problemów do rozwiązania.

KONTAKT