Dłutownice pionowe Cams
MODEL 200 3AC, MODEL 250 3AC,
MODEL 300 3AC, MODEL 350 3AC

3 osie sterowane NC (osie Y – X – A)

logo
schemat cams
AC
  SPECYFIKACJA TECHNICZNA   200 3AC 250 3AC 300 3AC 350 3AC
1 Regulowany skok narzędzia od 0 do mm  200 250 300 350
2 Odległość od kolumny do imaka narzędziowego mm 350 425 500 500
3 Przestrzeń pomiędzy blatem a głowicą mm 360 430 490 640
5 Zakres ruchu suwaka w pionie mm 370 430 500 650
6 Wymiary stołu (sterowana oś A) Ø mm 320 450 450 450
8 Zakres ruchu blatu w kierunku wzdłużnym (sterowana oś Y) mm 225 250 340 340
9 Przesuw poziomy (sterowana oś X) mm 250 220 340 340
10 Otwór wylotowy Ø mm 100 135 135 135
  Zmienna ilość skoków skoki /min. 30-120 22-90 16-64 16-64
  Moc silnika Kw 2,2 3 4 4
     Ogólne wymiary mm L = 1220 L = 1700 L = 1700 L = 1700
  P = 1250 P = 1750 P = 1750 P = 1750
  H = 2300 H = 2900 H = 2900 H = 3050
  Waga Kg 1300 1800 2350 2600

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA   200 3AC 250 3AC 300 3AC 350 3AC
1 Regulowany skok narzędzia od 0 do mm  200 250 300 350
2 Odległość od kolumny do imaka narzędziowego mm 350 425 500 500
3 Przestrzeń pomiędzy blatem a głowicą mm 360 430 490 640
5 Zakres ruchu suwaka w pionie mm 370 430 500 650
6 Wymiary stołu (sterowana oś A) Ø mm 320 450 450 450
8 Zakres ruchu blatu w kierunku wzdłużnym (sterowana
oś Y)
mm 225 250 340 340
9 Przesuw poziomy (sterowana oś X) mm 250 220 340 340
10 Otwór wylotowy Ø mm 100 135 135 135
  Zmienna ilość skoków skoki /min. 30-120 22-90 16-64 16-64
  Moc silnika Kw 2,2 3 4 4
     Ogólne wymiary mm L = 1220 L = 1700 L = 1700 L = 1700
P = 1250 P = 1750 P = 1750 P = 1750
H = 2300 H = 2900 H = 2900 H = 3050
Waga Kg 1300 1800 2350 2600
MODEL 300 3AC,   MODEL 350 3AC

3 osie sterowane NC (osie Y – X – A)

Automatyczna, wstępnie zaprogramowana i posuwista obróbka rowków wzdłużnych i poziomych oraz automatyczny obrót stołu obrotowego dla dowolnej wymaganej głębokości i średnicy rowka.

Uniesienie narzędzia uzyskiwane przez naprzemienne ruchy stołu.

Po osiągnięciu zaprogramowanej głębokości rowka, maszyna w trybie automatycznym wykonuje szereg suwów wykańczających, a suwak zatrzymuje się w górnym położeniu, a stół detalu automatycznie powraca do pozycji startu cyklu obróbki.

Elektroniczny gramofon z centralnym otworem przelotowym do podłogi z możliwością zaprogramowania 1500 symetrycznych i 999 asymetrycznych podziałów.

Możliwość obróbki specyficznych rowków trapezowych (rys.1), kołowych (rys.2) i liniowych (rys.3).

Wbudowana technologia NC zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs operatora / maszyny, operator może wywoływać dane na wyświetlaczu za pomocą klawiatury, wprowadzać dane produkcyjne.

Rodzaj zastosowanej technologii jest łatwy i prosty w użyciu.

Programy obróbkowe z zerowym położeniem obrabianego przedmiotu można zapisywać i zapisywać oraz wywoływać w razie potrzeby.

Możliwe jest zapamiętanie do 100 programów.
Ten model może działać automatycznie w dwóch lub więcej programach po kolei.


logo


Oprogramowanie oferuje następujące standardowe aplikacje:

  • wykańczanie dna szczeliny: w przypadku poszerzenia szczeliny operator ma możliwość wyfrezowania dna szczeliny do wykańczania.
  • przyrostowe podnoszenie narzędzia: po włączeniu tej funkcji narzędzie jest całkowicie podnoszone ze szczeliny, gdy siłownik powraca i powraca do zerowego położenia przedmiotu obrabianego.


W razie potrzeby można dodać i włączyć określone funkcje oprogramowania i aplikacje:

  • wykańczanie dna szczeliny: w przypadku poszerzenia szczeliny operator ma możliwość wyfrezowania dna szczeliny do wykańczania (rys.4)

  • wykańczanie boków rowka: ta funkcja służy do poszerzania rowka poprzez frezowanie i wykańczanie boków (rys.5)

  • zmniejszanie posuwu narzędzia: funkcja ta umożliwia operatorowi automatyczną modyfikację posuwu narzędzia (obróbki) przy użyciu dwóch określonych wartości początkowego i końcowego posuwu narzędzia. Ta funkcja jest aktywowana przez wprowadzenie dwóch wartości posuwu narzędzia.

  • nadmuch powietrza: idealny do obróbki rowków w otworach nieprzelotowych. Przy określonej liczbie skoków suwaka uruchamiany jest zawór elektromagnetyczny, a na obrabiany przedmiot jest wdmuchiwane powietrze w celu usunięcia wiórów podczas obróbki. Operator ma również możliwość ustawienia czasu działania funkcji.

  • fazowanie: po obróbce rowka można za pomocą tej funkcji sfazować krawędzie rowka pod kątem 45 ° automatycznie (rys.6).

  • szczeliny styczne: ta funkcja umożliwia operatorowi obróbkę w dwóch lub więcej szczelinach stycznych UNI 7515-76 o dowolnej szerokości. (rys.7)Głowica odchylana o 20 ° (w obu kierunkach). Sterowana inwerterem zmienna bezstopniowa prędkość dłutowania z potencjometrem wbudowanym w panel sterowania. Maszyna zawiera elektropompę do układu chłodzenia narzędzia oraz automatyczną pompę do smarowania suwaka i wózka. Dostępne są narzędzia do konserwacji i instrukcja obsługi maszyny.

Maszyna zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z normami i dyrektywami WE.

rys

rys

rys

rys

rys

rys

rys
KONTAKT
Skontaktuj się z nami

Możliwości jest bardzo wiele, a nasi technicy zawsze służą pomocą próbując stworzyć nowe konfiguracje na miarę Państwa potrzeb i problemów do rozwiązania.

KONTAKT