Dłutownice napędzane REV na maszyny CNC

 • Dłutownik napędzany został zaprojektowany w taki sposób, aby w na najbardziej efektywny sposób rozwiązać problem operacji wstępnych na tokarce CNC, od prostych wpustów po wewnętrzne profile zębate,

 • Zaprojektowano go w celu uzyskania maksymalnej sztywności. Funkcja ta pozwala na użytkowanie płytek przez bardzo długi czas, a obrabiana powierzchnia ma doskonały poziom wykończenia,

 • Korzystanie z dłutownika ma niezwykłe zalety: oprócz wyjątkowo szybkiej obróbki, detal nie musi być przenoszony na inne maszyny, co pozwala uniknąć dodatkowych ustawień narzędzi,

 • Dłutownik ma kilka ustawień, które są przydatne w celu przeprowadzenia prawidłowej obróbki zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej,

 • Dłutownik napędzany firmy REV jest opatentowany.

 • Dłutownik o skoku 35mm wymaga mocy maszyny 3-4,5kW, 50mm -> 4-5kW, 65mm -> 6-8kW. Precyzyjna odpowiedź podana będzie po przesłaniu parametrów obrabiarki. Obrabiarka musi posiadać też odpowiedni moment silnika przy obrotach narzędzia napędzanego, np. od 300-450 obr/min.

 • Grubość warstwy dłutowanej/ 1 przejście wynosi 0,025-0,2 w zależności od materiału.

dłutownik


dłutownik

Opis elementów dłutownika napędzanego REV

uzytkowanie i konserwacja dlutownic napedzanych na cnc rev
 1. Śruby mocujące narzędzia
  Śruby mocujące narzędzie należy lekko odkręcić przed skorygowaniem błędów symetrii. Przed wznowieniem pracy upewnij się, że ponownie dokręciłeś śruby mocujące narzędzie.
 2. Śruba regulująca panewki
  Po dłuższym czasie użytkowania dłutownika, niezbędne będzie usunięcie potencjalnie powstałych luzów. W tym celu należy odkręcić sześciokątną nakrętkę, dokręcić śrubę centralną, a następnie dokręcić sześciokątną nakrętkę. Należy powtórzyć operację na wszystkich czterech śrubach dłutownika.
 3. Śruba regulująca oś „Y”
  Służy do korekcji błędów symetrii między otworem, a aktualnie obrabianym elementem. Po odkręceniu śrub mocujących narzędzie (1), obróć trzpień regulacyjny osi Y w prawo lub w lewo. Umożliwi to przesuwanie narzędzia wzdłuż osi Y. Zakres regulacji wynosił +/- 0,5, co jest wystarczająco duże, aby skorygować wszystkie błędy symetrii na tokarkach bez osi Y.
 4. Śruba regulująca kąt dłutowania
  Ta śruba służy do korygowania błędów stożkowych spowodowanych zginaniem mechanicznym. Obracając go w prawo lub w lewo, można zmienić kąt cięcia o około +/- 3 °. Zakres ten jest wystarczający, aby skorygować wszelkie błędy stożkowe.
 5. Smarowniczki
  Dwie smarowniczki są wbudowane w zewnętrzną strukturę dłutownika zmotoryzowanego i służą do smarowania po około 10 godzinach użytkowania, co oznacza efektywny czas pracy narzędzia (patrz przykład obliczeń smarowania).
 6. Otwór 3/8 ” do przyłączenia chłodziwa
  Wszystkie narzędzia mają otwory do doprowadzenia chłodziwa. Doprowadzanie wewnętrzne jest zalecane bardziej niż zasilanie zewnętrzne i pozwala na skierowanie smaru do obszaru cięcia.
 7. Obszar pomiarowy
  Jest to obszar, który należy wykorzystać do kontroli komparatora.
 8. Śruby mocujące narzędzie na suporcie/ wieżyczce
  Są to śruby mocujące dłutownik do uchwytu  narzędziowego na tokarce.

Instrukcja użycia dłutownika napędzanego REV

PIERWSZE UŻYCIE

Zamontuj dłutownik na tokarce. Lekko poluzuj 8 śrub mocujących i wyrównaj dłutownik za pomocą komparatora. Tę ostatnią należy umieścić w obszarze wyrównania 7. Gdy dłutownik jest idealnie wyrównany, dokręć 8 śrub mocujących i uruchom narzędzie z prędkością 150 ruchów na minutę przez około 10 minut. Nasmaruj ruchomą prowadnicę zwykłym olejem do prowadnic. Zmiękczy to uszczelki i wniknie w szczeliny przed użyciem. Dłutownik o skoku 35mm wymaga mocy maszyny 3-4,5kW, 50mm -> 4-5kW, 65mm -> 6-8kW. Precyzyjna odpowiedź podana będzie po przesłaniu parametrów obrabiarki. Obrabiarka musi posiadać też odpowiedni moment silnika przy obrotach narzędzia napędzanego, np. od 300-450 obr/min.

 

SMAROWANIE

Aby zachować mechanikę, zalecamy smarowanie dłutownika co 10 godzin  faktycznego użytkowania (patrz przykład obliczeń dotyczących smarowania). Zaprzestać smarowania, gdy zauważysz, że smar wydostaje się z obszaru obwodowego ruchomego slajdu.
Przykład obliczenia smarowania: Jeśli do wyprodukowania jednego detalu potrzeba 2 minut, potrzeba tylko 10 sekund, aby wykonać tylko rowek wpustowy dla klucza piórkowego, nasmarować po około 3600 detalach.

KONSERWACJA

Po długim okresie użytkowania (około 1000 godzin) należy przeprowadzić konserwację dłutownika, wymieniając części podlegające zużyciu, takie jak łożyska, uszczelki. itp.

OBRÓBKA WEWNĘTRZNA/ ZEWNĘTRZNA

Ten dłutownik zmotoryzowany może wykonywać obróbkę wewnętrzną lub zewnętrzną. Po prostu odwróć kierunek obrotów silnika w następujący sposób:
komenda M04 = obróbka zewnętrzna
komenda M03 = obróbka wewnętrzna.
W zależności od tego, czy ma być wykonana obróbka wewnętrzna, czy zewnętrzna, narzędzie musi zostać ustawione na płasko wkładką zgodnie z kierunkiem cięcia.

ODSUNIĘCIE PODCZAS FAZY POWROTU

Podczas fazy powrotu narzędzie odsuwa się od obrabianej powierzchni o 0,25 mm. Ruch ten jest niezbędny do zachowania integralności i żywotności płytki.

KONTAKT
Skontaktuj się z nami

Możliwości jest bardzo wiele, a nasi technicy zawsze służą pomocą próbując stworzyć nowe konfiguracje na miarę Państwa potrzeb i problemów do rozwiązania.

KONTAKT