Narzędzia REV do tokarek CNC

Główną cechą narzędzi firmy Rev jest tuleja mimośrodowa opatentowana przez REV S.R.L. pozwalające na pracę na każdej tokarce bez potrzeby pracy osi Y w celu przeciągania lub rowkowania w idealnym ułożeniu na powierzchni roboczej. Wykonane ze stali narzędziowej, która została utwardzona i naostrzona. Dłutowanie jest procesem, który prawie zawsze jest idealnie wycentrowany na powierzchni roboczej z marginesem błędu rzędu kilku setnych części milimetra, jednakże błędy symetrii często pojawiają się w korelacji montowanego narzędzia a środkiem powierzchni roboczej. Tuleja mimośrodowa firmy REV umożliwia wykonanie przesunięcia narzędzia w setkach poprzez obracanie go o max 0,5 w Y+ i 0,5 w Y-. Ten zakres regulacji jest wystarczający do wyeliminowania błędów wyrównania. Stopniowana skala jest wyryta na przodzie dłutowniczka, gdzie każdy ząb oznacza zmianę o 0,03 mm. Jeśli po pierwszym dłutowaniu detalu zostanie wykryty jakikolwiek błąd, dłutowanie zostanie dostosowane do danego kierunku, w celu usunięcia błędu. Tuleja mimośrodowa jest wymagana tylko, jeśli tokarka CNC nie ma osi Y, z drugiej strony, jeśli tokarka jest wyposażona w taką oś, tuleja mimośrodowa nie może być zainstalowana – funkcje CNC powinny być użyte do ustawienia dokładnej pozycji.

revtool narzedzie do tokarek cnc

Obsługa narzędzi REV do tokarek CNC

Montowanie na tokarce CNC

  • Umieść wkładkę w obudowie narzędzia i dokręć śruby torx odpowiednim śrubokrętem ;
  • Włóż narzędzie do tulejki mimośrodowej I wyrównaj białą szczerbinę naciętą na kołnierzu narzędzia (oznaczoną 0) ze szczerbiną znajdującą się z przodu tulei; następnie, dokręć śruby mocujące umieszczone na kołnierzu tulei, aby zablokować narzędzie w tulei;
  • Umieść jednostkę złożoną z dłutowniczka i narzędzia wewnątrz otworu dokującego, dokręć śrubki z łbem sferycznym wewnątrz gniazda, mając na uwadze, aby nie zablokować całkowicie narzędzia. Na koniec dokręć dwie płaskie śruby.

Sprawdzanie i dostosowywanie

  • Po wykonaniu pierwszego wpustu, aby sprawdzić jego symetrię, należy włożyć i unieruchomić bloczek Johnson’a, bez luzów; w przygotowanym gnieździe za pomocą sprawdzianu zmierzyć odległość od brzegu średnicy do ścianki bloczka Johnson’a.
  • Na rysunku nr 1 mierzona wartość wynosi 8,50 mm I jest właściwa, podczas gdy na rysunku nr 2 mierzona wartość wynosi 8,35 mm z jednej i 8,65 z drugiej strony, skutkując błędem przesunięcia o 0,15 mm, który należy poprawić.
sprawdzanie i dostosowanie narzedzi revtool

Korygowanie błędów z Dłutownikiem REV

Jeśli wystąpił błąd wyrównania, który ma być poprawiony, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

  • Zacznij od poluzowania śrub z płaskim łbem, które trzymają narzędzie w uchwycie oraz śruby rozstawione promieniście na kołnierzu tulei mimośrodowej, przekręć tuleję mimośrodową w kierunku przeciwnym do błędu, z zasady działanie jest podobne do osi Y (przesuwanie narzędzie w Y+ i Y-). Każde nacięcie wygrawerowane na dłutownicy równe jest 0,03 mm.
  • Dokręć kołek mocujący umieszczony na kołnierzu tulei, a następnie wszystkie pozostałe kołki w obsadce rozwiertaka.

Prosimy o przestrzeganie wszystkich zalecanych parametrów i wskazówek.

KONTAKT
Skontaktuj się z nami

Możliwości jest bardzo wiele, a nasi technicy zawsze służą pomocą próbując stworzyć nowe konfiguracje na miarę Państwa potrzeb i problemów do rozwiązania.

KONTAKT