• Innowacyjny i rewolucyjny system dłutowania modułowego,

  • Chroniony patentem dla tokarek z narzędziami napędzanymi,

  • Drastyczna redukcja czasu dłutowania z dobrą jakością wykończenia powierzchni.

dlutownik napedzany rev

Dłutownik napędzany został zaprojektowany do zwiększenia wydajności prac dłutowania na maszynach CNC rowków wpustowych i profili uzębionych wewnętrznych i zewnętrznych, wspaniale się sprawdza m.in. na tokarkach z narzędziami napędzanymi. Dłutownik napędzany został przewidziany tak by miał maksymalną sztywność, dzięki czemu wydłuża stosowanie płytek do prac wykańczających i dobrą jakość wykończenia powierzchni. Stosowanie naszego dłutownika oferuje dużo korzyści, jest bardzo szybki, nie wymaga napędzania przedmiotu obrabianego. Dłutownik napędzany posiada regulacje, które pozwalają na właściwą obróbkę, umożliwia wykonywanie dłutowania wewnątrz jak i na zewnątrz otworów przedmiotów obrabianych.

WYMIARY DŁUTOWNIKA NAPĘDZANEGO

OPIS ELEMENTÓW

1) Śruba mocowania trzonka. Poluzować śruby celem skorygowania błędu osi Y, poprzez obrót śruby osi Y poz.3, przed rozpoczęciem pracy upewnij się że śruby 1 są dokręcone.
2) Śruby regulacji luzu. Po długim czasie pracy dłutownika będzie konieczne skasowanie luzów, odkręcić śrubę z łbem sześciokątnym, dokręcić śrubę w osi, i dokręcić z powrotem śruby 2. Wykonać tę operację dla wszystkich czterech mechanizmów dłutownika.
3) Trzpień regulacji osi Y. Poluzować śruby 1 mocowania trzonka, następnie można skorygować błąd symetrii pomiędzy otworem a miejscem obróbki dłutownikiem, poruszając zgodnie ze wskazówkami zegarka lub przeciwnie przesuwa się trzonek wzdłuż osi Y. Ta czynność pozwala na korektę błędu symetrii.
4) Śruba regulacji kąta obróbki. Ta śruba służy do korekt ewentualnych błędów stożkowatości spowodowanych odkształceniami mechanicznymi, poruszając w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegarka lub przeciwnie możliwa jest zmiana kąta ok + – 3 stopnie.
5) Smarowniczki. Dwie smarowniczki doprowadzają smar do wnętrza dłutownika. Konieczne jest dozowanie smaru co ok. 10 godzin pracy.
6) Przepływ wewnętrzny. Ten otwór jest przeznaczony do chłodzenia przez dłutownik. Otwór ten umożliwia chłodzenie w strefie dłutowania. Ten sposób chłodzenia jest najbardziej zalecany niż chłodzenie z zewnątrz dłutownika.
7) Strefa osiowania. Jest to miejsce do stosowania wskaźnika.

dlutownik napedzany rev aksonometria STM

INSTRUKCJA UŻYCIA
DŁUTOWNIKA NAPĘDZANEGO

PIERWSZE UŻYCIE
Zamontować dłutownik na tokarce. Poluzować śruby mocujące 8 i przeprowadzić osiowanie dłutownika stosując wskaźnik w strefie 7. Po dokładnym wyosiowaniu dłutownika, dokręcić z powrotem śruby 8 i napędzić dłutownik ok 150 ruchów na minutę przez ok 10 minut. Oliwiąc prowadnicę w tym czasie. Ta operacja służy do usztywnienia uszczelnień i przygotuje dłutownik do pierwszego użycia.

SMAROWANIE
Aby odpowiednio chronić mechanikę dłutownika, zalecamy jego smarowanie co 10 godzin pracy, intensywność smarowania wg użycia (patrz też przykłady wyliczenia smarowania). Mniej smarować w przypadku gdy smar intensywnie wychodzi z prowadnic.
Przykład wyliczenia częstości smarowania: jeżeli do wykonania przedmiotu potrzeba 2 minut a do wykonania miejsca na wpust potrzeba 10 sekund, smaru wystarczy na wykonanie około 3600 przedmiotów.

KONSERWACJA
Po długiej pracy dłutownikiem (około 1000 godzin) konieczne będzie przeprowadzenie konserwacji dłutownika. Konieczne będzie sprawdzenie i ew wymiana łożysk, uszczelnień, itp.

OBRÓBKA WEWNĄTRZ / NA ZEWNĄTRZ
Dłutownik napędzany jest w stanie wykonywać kształty wewnętrzne i zewnętrzne.
Możliwe jest obracanie w kierunku obrotów napędu następująco:
komenda M03 = obróka wewnątrz
komenda M04 = obróbka na zewnątrz
Wg śladów jaka obróbka ma być realizowana wewnętrzna czy zewnętrzna, dłutownik musi być zamocowany w kierunku pracy dłutowania.

ODSUNIĘCIE PŁYTKI PODCZAS POWROTU DŁUTOWNIKA
Podczas fazy powrotu trzonka dłutującego, odsuwa się on od powierzchni obrabianej o 0,25mm. Ruch ten konieczny jest celem ochrony płytki od efektu przycierania w ruchu jałowym narzędzia.