Poprzedni artykuł Wysokoobrotowe wrzeciona turbinowe TOODLE przedstawił podstawowe informacje opisujące wysokoobrotowe turbinowe mikrowrzeciona TOODLE. Oba prezentowane typy wrzecion Toodle Green (do 50.000 obr/min) i Toodle Blue (do 75.000 obr/min) dedykowane są do frezowania, wiercenia, fazowania i grawerowania. Oferowane dwie rodziny tych wrzecion różnią się stosowanym medium napędowym. Zalecana szerokość warstwy skrawanej ae w zależności od średnicy narzędzia (freza) wynosi od 0,01 do 0,18 mm, a głębokość warstwy skrawanej od 0,1 do 2,5 mm. W mikrowrzecionach turbinowych TOODLE wykorzystywane są narzędzia monolityczne.

Obszar zastosowania tego typu wysokoobrotowych mikrowrzecion to wdrażanie obróbki szybkościowej niewielkich przedmiotów na frezarskich centrach obróbkowych CNC, które pierwotnie nie są dedykowane do obróbki szybkościowej (ang. HSM). Wrzeciona TOODLE stosuje się do obróbki precyzyjnej detali przedmiotów obrabianych w zakresie obróbki kształtującej i wykańczającej (HSM/HSC). Ważną cechą mikrowrzecion TOODLE jest ich ekonomiczność. Wiele zadań technologicznych związanych z obróbką form i matryc w przetwórstwie tworzyw sztucznych realizuje się z wykorzystaniem środków (moc napędów głównych) o większych możliwościach niż żądane w danej operacji technologicznej. Wdrożenie wysokoobrotowych wrzecion przyczynia się do obniżenia kosztów obróbki.

Narzędzia monolityczne

Stosowane są narzędzia pełnowęglikowe (narzędzia monolityczne) o średnicach części chwytowych 3, 4 i 6 mm. Ze względu na charakter procesu skrawania przy zastosowaniu wysokoobrotowych turbinowych mikrowrzecion TOODLE, w tym parametry obróbkowe oraz dopuszczalne średnice części chwytowych narzędzia zalecane jest stosowanie narzędzi pełnowęglikowych. W przypadku omawianych mikrowrzecion można stosować narzędzia m.in. firmy XEBEC oraz SANDVIK.

Narzędzia SANDVIK

Oferowane są trzy wersje tego typu narzędzi: uniwersalne, zoptymalizowane i niestandardowe. Narzędzia uniwersalne przeznaczone są do obróbki różnych materiałów w ramach niewielkich serii oraz produkcji mieszanej. Narzędzia zoptymalizowane stosuje się do obróbki konkretnego materiału przy określonej obróbce w ramach produkcji seryjnej. Narzędzia niestandardowe to narzędzia specjalne wykonywane do ściśle określonego zabiegu technologicznego w sytuacji kiedy nie jest możliwe zastosowanie narzędzi dostępnych w ramach standardowej oferty.

Przykładem frezów, które można zastosować w mikrowrzecionach TOODLE są frezy CoroMill® Plura (ilustracja 1), które posiadają chwyty cylindryczne, a także wybrane modele wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa.

Przyklad monolitycznych frezow compressor
Ilustracja 1. Przykład monolitycznych frezów CoroMill® Plura firmy SANDVIK.
CoroDrill 862 compressor
Ilustracja 2. Wiertła firmy SANDVIK – CoroDrill® 862

Frezy CoroMill® Plura zapewniają możliwość takich obróbek jak: frezowanie rówków, frezowanie walcowo-czołowe, profilowe, czołowe, wgłębne, gwintów, a także fazowanie, interpolację śrubową, czy frezowanie krawędzi.

Do wiercenia można wykorzystać pełnowęglikowe wiertła SANDVIK CoroDrill® 862 (ilustracja 2), które w całym swoim asortymencie posiadają średnicę części chwytowej równą Ø3m7 mm. Długość otworu wierconego powinna zawierać się między 8÷12 krotności średnicy wiertła. Wiertła te posiadają kanaliki wewnętrznego podawania chłodziwa. Tolerancja wierconych otworów wynosi H8÷H9.

Kuliste mikrofrezy trzpieniowe z rodziny CoroMill® Plura (ilustracja 3) dedykowane są do frezowania profilowego oraz walcowo-czołowego. Można je stosować do obróbki zróżnicowanych materiałów.

Gama dostępnych pełnowęglikowych narzędzi firmy SANDVIK, które można zastosować wraz z mikrowrzecionami TOODLE jest szeroka i zapewnia szerokie możliwości obróbki.

CoroMill Plura SANDVIK compressor
Ilustracja 3. Przykład kulistego mikrofrezu trzpieniowego z rodziny CoroMill® Plura – SANDVIK

Narzędzia XEBEC

Narzędzie japońskiej firmy XEBEC – Back Burr Cutter oraz program CAM Path™ Features czyli okrawarki wsteczne mogące obrabiać krawędzie krzywoliniowe (ilustracja 4 i 5). Dzięki swojej konstrukcji możliwe jest obrobienie krawędzi od zewnętrznej oraz wewnętrznej strony przedmiotu obrabianego. Program CAM firmy XEBEC Path™ Features wspiera technologa w opracowaniu ścieżki narzędzia przy okrawaniu krzywoliniowych krawędzi przedmiotu obrabianego.

XEBEC Back Burr Cutter compressor
Ilustracja 4. Przykład XEBEC – Back Burr Cutter w ustawieniu przed obróbką.
okrawarki XEBEC Back Burr Cutter compressor
Ilustracja 5. Przykład okrawarki XEBEC – Back Burr Cutter oraz efektu wykorzystanie programu XEBEC Path™ Features

Ilustracja 6 pokazuje efekt wykorzystania XEBEC – Back Burr Cutter i programu Path™ Features.

XEBEC Back Burr Cutter i oprogramowanie CAM Path Features compressor
Ilustracja 6. Efekt wykorzystania okrawarek wstecznych XEBEC – Back Burr Cutter i oprogramowania CAM Path™ Features.

Przedstawione poglądowo narzędzia pełnowęglikowe, frezy, wiertła i okrawarki nie wyczerpują pełni dostępnej oferty. Wykonywane są także pełnowęglikowe gwintowniki. Zatem możliwości technologiczne wdrożenia wysokoobrotowych mikrowrzecion turbinowych TOODLE wynikają nie tylko z samej ich konstrukcji ale także szerokie wachlarza dostępnych narzędzi.

Źródła
  • Materiały informacyjne, handlowe i baza wiedzy firmy SANDVIK.
  • Materiały informacyjne i handlowe firmy XEBEC.
  • Materiały informacyjne, handlowe i baza wiedzy firmy S.T.M. Systemy i Technologie Mechaniczne Sp. z o.o.