Bezpieczeństwo pracy z narzędziami Xebec

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed użytkowaniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, proszę o przestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania i ostrzeżeń.

Środki ostrożności opisane tutaj zapewniają bezpieczeństwo i zapobiegają urazom i/lub szkodom mogącym przytrafić się innym. Aby określić poziom dotkliwości i pilności, są one klasyfikowane jako ostrzeżenia i uwagi. Pamiętaj, aby sprawdzić zawartość, ponieważ wszystkie poniższe są związane z bezpieczeństwem.

“Ostrzeżenia”: dotyczą potencjalnych sytuacji mogących spowodować śmierć lub poważne obrażenia osobom lub zniszczyć mienie
jeśli narzędzie nie będzie użytkowane właściwie.

“Uwagi”: dotyczą potencjalnych sytuacji mogących spowodować urazy osobom lub zniszczyć mienie jeśli narzędzie nie będzie użytkowane właściwie.

OSTRZEŻENIE

Ochrona bezpieczeństwa operatora

Używaj odzieży ochronnej
Należy nosić okulary ochronne, rękawice i maskę podczas obróbki narzędziem. Należy nosić ubranie z długimi rękawami lub ubranie szczelnie
zakrywające skórę, zapinane mankiety i obszycia po bokach.

Używaj osłony
Zainstaluj osłony na urządzeniach i korzystaj z nich. Zastosuj odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony zdrowia w
przypadku możliwości rozprzestrzenienia się odłamków.

Strzeż się tnących cząstek
Cutting particles and burrs may scatter within the work area as the brush rotates; please stay elear of this a rea.

Uwagi odnośnie otoczenia
Miejsce pracy jest zagrożone przez rozprzestrzeniające się części lub cząstki tnące w trakcie obrotu szczotki; prosimy opuścić miejsce pracy
narzędzia.
Jeśli środki bezpieczeństwa są zaniedbywane, może dojść do następujących zagrożeń
• Fragmenty i/lub cząstki tnące mogą dostać się do oczu i spowodować w najgorszym przypadku utratę wzroku.
• Fragmenty i/lub cząstki tnące mogą przebić skórę pracownika i spowodować obrażenia
• Pył szlifierski z procesu obróbki może spowodować obrażenia płuc, podrażnienie skóry i wyzwolić reakcje alergiczne.

UWAGA

Sprzątnij pył powstały w trakcie obróbki i wyczyść dokładnie miejsce pracy po procesie. Jeśli pył nie zostanie zebrany i sprzątnięty, może zadziałać ściernie na ruchome części maszyn.

Środki ostrożności dotyczące stosowania.

Przeprowadź test przez 1 minutę lub więcej przed rozpoczęciem pracy i 3 minuty lub więcej po zmianie narzędzia lub produktu. Sprawdź pod względem luzów i wibracji. Zatrzymaj działanie natychmiast jeśli pojawią się nieprawidłowości na maszynie i części gdzie zamontowano produkt.

Istnieje ryzyko utraty wzroku przez operatora lub obrażeń spowodowanych wypadnięciem produktu z maszyny obróbczej, zniszczenia włosia, zniszczenia detalu itp.

Zatrzymaj działanie natychmiast jeśli pojawią się nieprawidłowości takie jak wibracje podczas użytku.

Istnieje ryzyko utraty wzroku przez operatora lub obrażeń spowodowanych wypadnięciem produktu z maszyny obróbczej, zniszczenia włosia, zniszczenia detalu itp.

Nigdy nie używaj obrotów powyżej granicy maksymalnej. Upewnij się, że ustawiono warunki obróbki na podstawie instrukcji. Używanie prędkości obrotów powyżej maksymalnych może spowodować nie tylko zniszczenie narzędzia, maszyny i detalu ale także ślepotę lub obrażenia.

Używanie obrotów narzędzia powyżej maksymalnych powoduje ryzyko utraty wzroku lub obrażenia u operatora spowodowane wyłamaniem się włosia, zniszczeniem detalu itp

KONTAKT
Skontaktuj się z nami

Technicy zawsze służą pomocą na miarę Państwa potrzeb i problemów do rozwiązania.

KONTAKT