Aksan Teknik – FDT-SX0
narzędzie z kompensacją okrawania na CNC

Narzędzie FDT umożliwia wykonanie okrawania profilu niezdefiniowanego bezpośrednio w urządzeniu eliminując okrawanie ręczne po obróbce mechanicznej. Wykonanie okrawania bezpośrednio w urządzeniu zezwala na otrzymanie znaczącego zmniejszenia kosztów i zwiększony poziom jakości, jeśli elementy nie wymagają procesów ponownej ręcznej obróbki i wynik jest stały.

Dzięki swoim szczególnym kompaktowym wymiarom, FDT nadaje się do użytku zarówno na centra obróbcze, jak również na tokarkach CNC. Użycie pilników obrotowych standardowych sprawia, że dzięki temu jest możliwe zainstalowanie odpowiedniego wymaganego kształtu i długości, jak również ponadto typologia krawędzi tnącej jest bardziej odpowiednia do zastosowania i do materiału do obróbki.

Aksan Teknik - FDT-SX0 narzędzie z kompensacją okrawania na CNC
Aksan Teknik - FDT-SX0 narzędzie z kompensacją okrawania na CNC

Nastawienia podstawowe

 • Siła odchylenia: 0 mm
 • Obrót: 5.000obrotów/min (8.000obr/min MAX)
 • Posuw: F3000 (F2000-F4000)
 • Nacisk boczny: 1mm
 • Kierunek okrawania: ustalony

Dane techniczne:

 • Tuleja zaciskowa: Mini ER11
 • Sprężyna zmiany siły:jeśli regulacja pomiędzy śrubą tylną jest niedosyć wystarczająca do otrzymania wymaganej siły, mogą być dostarczone sprężyny wewnętrzne z różną twardością.
 • Trzon: cylindryczny Weldon 20
 • Maks. odchylenie: około 5°
 • ~5mm z pilnikiem obrotowym o długości standardowej
 • ~10mm z pilnikiem obrotowym długim na 100mmWskazówka: pilniki obrotowe nie są w zestawie wyposażenia narzędzi. Użyj pilników obrotowych standardowych dostępnych w handlu. Dla zwykłych zastosowań zaleca się użycie pilników obrotowych trzonek Ø 6mm, główka Ø 10mm, przekroje stożkowe 90° lub 60°.

UWAGA PRAKTYCZNA NT.STOSOWANIA OKRAWAREK XYZ: OKRAWARKI MOGĄ ODCHYLAĆ SIĘ OD OSI DO +-1MM NA STALI, DO +-2MM NA ALUMINIUM, CELEM STOSOWANIA NA DETALACH Z WIĘKSZYMI ODCHYŁKAMI KONIECZNE KAŻDORAZOWE ZAPROGRAMOWANIE OBRABIARKI NP.SONDĄ.

Aksan Teknik – FDT-PN-X36
narzędzie z kompensacją do okrawania,
silnik pneumatyczny instalowany od 35.000 do 100.000 obr/min.

Narzędzie FDT-PN-X36 pozwala na realizowanie okrawania konturów nie zdefiniowanych, ma zainstalowany pneumatyczny silnik, który umożliwia wykorzystanie automatu do okrawania. Dzięki swoim szczególnie kompaktowym wymiarom FDT-PN narzędzie można również wykorzystać na centrach obróbczych na CNC.

Pneumatyczny silnik może zostać wyjęty z korpusu z odchyleniem w łatwy i szybki sposób, aby umożliwić wymianę lub przegląd, minimalizując czas kiedy nie może być wykorzystany gdy jest poddany konserwacji. Siła ugięcia i wytrzymałości jest mechanicznie ręcznie regulowana.
Można zainstalować pilniki obrotowe standardowe i dlatego jest możliwe uzyskanie odpowiedniego kształtu, jak również rodzaju najbardziej odpowiedniego ostrza do aplikacji i materiału do obróbki.

aksan teknik okrawarki narzedzie fdt pn x
aksan teknik okrawarki narzedzie fdt pn xprzekroj techniczny

Silnik Standard:

 • Prędkość: 35.000obr./min
 • Moc: 300W
 • Kierunek obrotu: zgodnie z ruchem wskazówek zegara
 • Zacisk: ER11 średn.6mm
 • Zużycie powietrza: 8.3 l/sek.
 • Dopływ powietrza: przejście wewnętrznej średnicy 6mm
 • Hałas: 78db

Wskazówka: zapewnić dopływ nawilżonego powietrza, a więc w celu użycia na centrum obróbczym, konieczne jest zastosowanie smarowniczki na obwodzie powietrza na wejściu do CNC.

Narzędzie FDT-PN może być także dostarczone bez silnika, można zamieścić jakikolwiek silnik ze średnicą korpusu z odchyleniem max.36mm i tylnym gwinem 1/8”GAS (patrz: strona następna).
Niektóre dostępne silniki dostarczane alternatywnie mają następującą charakterystykę:

 • 45.000 obr/min 230W powietrze nasmarowane
 • 45.000 obr/min 160W turbina pracująca na sucho
 • 55.000 lub 80.000 obr/min 100W powietrze nasmarowane
 • 65.000 lub 100.000 obr/min 100W turbina pracująca na sucho

Aksan Teknik – FDT-X36
narzędzie z kompensacją do okrawania

Kto chciałby zapewnić instalację silnika pneumatycznego we własnym zakresie lub inny rodzaj silnika czy urządzenia, możliwe jest dostarczenie tylko samego korpusu z odchyleniem. Ma on miejsce dla średnicy max 36 mm i tylny gwint 1/8”Gas. Zostaje dostarczona z zestawem pierścieni redukcyjnych z kołkami zaciskowymi od średnicy 17mm, 26mm i 36mm.

aksan teknik okrawarki narzedzie fdt x przekroj techniczny
aksan teknik okrawarki narzedzie fdt x


Pierścień 17mm jest specjalnie mały, żeby ewentualnie mógł być toczony do żądanej średnicy, mogą być również dostarczone na zamówienie o jakiejkolwiek średnicy nie większej niż maks. 36mm. Wszystkie pierścienie są wyposażone w kołki zaciskowe boczne i przepływ powietrza może być wykorzystany dla przewodu zasilającego.

Aksan Teknik – FDT-SX0 (B)
narzędzie z kompensacją do okrawania na CNC,
obciążenie osiowe

Narzędzie FDT-SX0(B) ma skok 10mm wyciągany, wykorzystuje się do okrawania profili ze zmienną wysokością lub przecinającymi się otworami. Wyregulować wysokość Z uchwytu stosując napęd 1-2mm w porównaniu do najbliższego punktu uchwytu ( z najwyższym udziałem Z), FDT kompensuje automatycznie zmiany wysokości.

Wyrównanie:
max 10mm w napędzie
Kierunek frezowania:
spójny
Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara:
6-8.000 obr/min
Posuw:
F1500-3000

aksan teknik okrawarki narzedzie fdt sx b praca

Aksan Teknik – FDT-SX0 (P)
narzędzie do kompensacji do okrawania na CNC,
nacisk osiowy

Narzędzie FDT-SX0(P) ma skok 10mm wciskany, wykorzystuje się do okrawania naciskowego profili ze zmienną wysokością lub otworów na krzywych powierzchniach. Wyregulować wysokość Z uchwytu stosując nacisk 1-2mm w odniesieniu do najdalszego punktu uchwytu (z najniższym
udziałem Z), FDT kompensuje automatycznie zmiany wysokości.

Wyrównanie:
max 10mm nacisk
Kierunek frezowania:
spójny
Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara:
6-8.000 obr/min
Posuw:
F2000-4000

aksan teknik okrawarki narzedzie fdt sx p schemat

PMT
Urządzenie pneumatyczne do znakowania mikroudarowego na CNC

Narzędzie PMT umożliwia wykonanie znakowania mikroudarowego bezpośrednio w urządzeniu eliminując czynność znakowania wykonaną po obróbce mechanicznej. Znakowanie bezpośrednio wewnątrz CNC pozwala na obniżenie kosztów poprzez uniknięcie powtórnej obróbki i obsługi części i poza tym unika się możliwych błędów, o ile znakowanie jest skierowane bezpośrednio do wewnątrz tego część-programu w tym detalu.

PMT jest to pneumatyczny znacznik mikroudarowy, igła znakowania posiada skok, który zezwala na przesunięcie ewentualnych różnic wysokości i/lub powierzchni zakrzywionych w obrębie pewnych
limitów, będąc z twardego metalu może łatwo znakować zarówno na materiałach miękkich i twardych, jak i na powierzchniach wykończonych lub frezowanych i na odlewach.

aksan teknik pmt schemat


aksan teknik pmt


Parametry pracy:

 • Ciśnienie powietrza: około 5-8 barów
 • Obrót: uchwyt zatrzymany lub możliwie minimalny obrót
 • Posuw: F2000
 • Ciągła dostawa powietrza
 • Odstęp od powierzchni znakowania: zacząć od 6- 8mm i zmniejszać do 0.5mm w czasie aż nie zostanie zrealizowane pełne znakowanie, a więc zejść aż do uzyskania 0,5mm kompensacji. Odległość Z w znakowaniu zależy od ciśnienia, przepływu powietrza i zainstalowanej dyszy rozładunku, które mają bezpośrednio wpływ na bieg i częstotliwość drgań igły.
 • Podnieść w osi Z przy zmianie miejsca znakowania znaku, odległość od powierzchni bez znakowania: 10-15mm.
 • Przesuw szybki przy zmianie znakowanego znaku.

Możliwe jest różnicowanie biegu przebijaka zmieniając kalibrowaną dyszę, która znajduje się na boku wierzchołka narzędzia, na jedną z
innych spośród tych dostarczonych. Przy większym odpowietrzaniu wzrasta bieg, ale zmniejsza się częstotliwość oscylacji przebijaka i w zawiązku z tym posuw.

SMT
Narzędzie do wykonywania rys/grawerowania znakowania na CNC

Narzędzie SMT umożliwia wykonanie rys/grawerowania znakowania bezpośrednio w urządzeniu eliminując czynność znakowania wykonaną po obróbce mechanicznej. Znakowanie bezpośrednio wewnątrz CNC pozwala na obniżenie kosztów poprzez uniknięcie powtórnej obróbki i obsługi części i poza tym unika się możliwych błędów, o ile znakowanie jest skierowane bezpośrednio do wewnątrz tego część-programu w tym detalu.

SMT, to znacznik do wykonywania rys/grawerowania lub śledzenia biegu znakowania na powierzchni detalu, igła znakowania ma skok, który mu zezwala na przesunięcie ewentualnych różnic wysokości i/lub powierzchni zakrzywionych w obrębie pewnych limitów, będąc z twardego metalu może łatwo znakować zarówno na materiałach miękkich i wytrwałych, jak i na powierzchniach wykończonych lub frezowanych i na odlewach.

aksan teknik smt
aksan teknik smt schemat

Parametry pracy:

 • Obrót: uchwyt zatrzymany lub minimalny możliwy obrót
 • Posuw: F2000
 • Znakowanie: ~1-2mm nacisku na przebijak na powierzchni
 • Podnieść oś Z przy zmianie znakowanego znaku
 • Odległość powierzchni dla przesunięć bez znakowania: ~2mm lub więcej
 • Posuwy szybkie przy zmianie znakowanego znaku

Możliwy jest wzrost nacisku znakowania poprzez śruby regulacyjne tylne.
Model SMT20: centra obróbcze, tokarki itp.
Model SMT12: automaty tokarskie, pantografy itp.

KONTAKT
Skontaktuj się z nami

Możliwości jest bardzo wiele, a nasi technicy zawsze służą pomocą próbując stworzyć nowe konfiguracje na miarę Państwa potrzeb i problemów do rozwiązania.

KONTAKT