Dostępne w ofertach producentów przepychacze znajdują zastosowanie na większości obrabiarek CNC oraz obrabiarek konwencjonalnych. Szeroka oferta dostępnych urządzeń pozwala na optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

Proces przepychania w obróbce kształtowej materiałów

Proces przepychania kształtowego to proces obróbki wiórowej, w którym cały naddatek skrawany jest podczas jednokrotnego przejścia narzędzia przez obrabiany materiał. Urządzenia stosowane w tego typu obróbce to przepychacze, które podczas procesu skrawania wywiercają nieregularne bądź regularne kształty, charakteryzujące się ostrymi bądź ukosowanymi krawędziami.

Proces przepychania jest bardzo wydajną metodą skrawania, która z powodzeniem znajduje zastosowanie w obróbce otworów o różnorodnych kształtach, powierzchni zewnętrznych czy też powierzchni kształtowych. Pozwala na bardzo precyzyjną obróbkę, a tym samym na uzyskanie dużych dokładności oraz gładkości obrabianych powierzchni.

Działanie i budowa  przepychacza

Przepychacz  jest wieloostrzowym narzędziem pracującym bez ruchu posuwowego. Podczas procesu przeciągania, materiał, który chcemy usunąć, zbierany jest przez ostrza o stopniowo rosnącym wymiarze. Otwór kształtowany jest w wyniku przeciągania narzędzia, dzięki czemu kształt przepychacza zostaje odwzorowany na krawędziach otworu.

Wśród przepychaczy znajdziemy narzędzia o długościach znajdujących się w przedziale 1000-2000mm, które uzależnione są od długości części roboczej, z kolei ilość zębów narzędzia oscyluje w granicach od 50 do 60. Ilość zębów przeciągacza ma wpływ na głębokość rowków wykonywanych podczas skrawania. Dzieje się tak w wyniku tego, że kolejne zęby przeciągacza skrawają warstwę położoną głębiej w otworze.

Za główny ruch w procesach przepychania odpowiada narzędzie napędzane silnikiem hydraulicznym. Jego prędkość nie przekracza z reguły 12m/min. Należy tutaj przypomnieć, iż w procesie przeciągania nie występuje ruch posuwowy. Narzędzia do przepychania wyposażone zostały w  ostrza pozwalające na skrawanie zgrubne, wygładzające oraz wykańczające. Małe szybkości ruchu skrawającego nie wpływają w żaden sposób na obniżenie wydajności procesu. Jest to możliwe dzięki temu, że krawędzie skrawające biorą aktywny udział w procesie obróbki. Co istotne, jednorazowy proces przepychania pozwala na zastąpienie kilku operacji wykonywanych przy użyciu innych narzędzi.

Zastosowanie przepychaczy

Przepychacze znajdują szerokie zastosowanie w procesach wykańczania obróbki otworów wcześniej przeciągniętych zgrubnie, gdzie wystąpiły naprężenia ściskające. Narzędzia te składają się z kilku komponentów. Cechują się wysoką precyzją obróbki. Świadczy o tym  dokładność pracy  wynosząca aż 0,1 mm. Przepychacze nie wymagają zastosowania żadnych dodatkowych elementów, takich jak matryce czy  szablony. Dzięki ruchowi generowanemu przez głowicę, wymienne końcówki pozwalają na obróbkę wszelkiego typu otworów i czopów cechujących się zróżnicowanymi kształtami.  Przygotowanie narzędzia do pracy wymaga jedynie odpowiedniego montażu elementu na maszynie.

Dostępne w ofertach producentów przepychacze znajdują zastosowanie na większości obrabiarek CNC oraz obrabiarek konwencjonalnych. Szeroka oferta dostępnych wersji urządzeń pozwala na optymalnie dopasowanie do własnych potrzeb. Wśród profesjonalnych przepychaczy do obróbek kształtowych znajdziemy narzędzia:

– do wgłębień wewnętrznych (również serii COMPACT),

– do zarysów zewnętrznych (również serii COMPACT).