Na rynku części samochodowych powszechnie wykorzystuje się części używane o ile spełniają wymagania warunków eksploatacyjnych. Do takich części zalicza się m.in. tarcze sprzęgłowe oraz tarcze hamulcowe. Firma BRM w swojej ofercie posiada szczotki przemysłowe Flex-Hone w postaci krążków. Szczotki te umożliwiają wykańczającą obróbkę powierzchni tarcz.

Na ilustracji 1 przedstawiono przykładową przemysłową szczotkę krążkową Flex-Hone. Jej prosta konstrukcja zapewnia stały i stabilny docisk wszystkich kulek ściernych do powierzchni obrabianej.

Ilustracja 1. Przemysłowa szczotka krążkowa Flex-Hone do tarcz

W przypadku zużywania się tarcz hamulcowych za główne problemy z punktu widzenia regeneracji tarcz hamulcowych uznaje się szkliwo na klockach hamulcowych, rdzę na powierzchni. W wyniku zużytych klocków czy nie w pełni sprawnych mechanizmów hamulców może dochodzić do wyżłobienia w tarczy rowków. W takim przypadku regeneracja polega przede wszystkim na przetoczeniu tarczy w celu zniwelowania powstałych bruzd.

Zabieg przetaczania tarcz można zrealizować wyłącznie wówczas gdy po zabiegu grubość tarczy nadal będzie spełniać wymagania.

Szczotki przemysłowe takie jak krążkowe szczotki Flex-Hone można wykorzystać do:

  • obróbki wykańczającej (honowania) tarcz w ramach procesu regeneracji;
  • usunięcia rdzy z powierzchni tarczy.

Powierzchnia tarczy powinna cechować się bezkierunkową fakturą. Szczotki przemysłowe
Flex-Hone zapewniają uzyskanie takiej właśnie powierzchni.

Szczotki przemysłowe Flex-Hone do tarcz można z powodzeniem stosować z użyciem elektronarzędzi. Zabieg honowania powierzchni z wykorzystaniem tych szczotek jest obróbką nisko kosztową.

Wyróżnia się trzy rodzaje krążkowych szczotek Flex-Hone do tarcz:

  • Gruboziarniste – zalecane do kół zamachowych (masowych) i pojazdów pracujących pod dużym obciążeniem oraz tarcz obrobionych zgrubnie.
  • O średniej wielkości ziarna ściernego – dedykowane do tarcz używanych w większości w samochodach osobowych i dostawczych.
  • Drobnoziarniste – przeznaczone do tarcz stosowanych w lekkich pojazdach i motocyklach.

Operacja regeneracji

Obróbka tarczy wymaga by była ona wprowadzona w ruch obrotowych. Zalecany zakres prędkości obrotowych obrabianej tarczy wynosi od 125 do 210 obr/min. Z kolei krążkowa szczotka Flex-Hone powinna obracać się z prędkością od 300 do 600 obr/min. Takie wymagania dopuszczają elektronarzędzia lub narzędzia pneumatyczne. Obróbka realizowana jest na sucho.

Należy doprowadzić do styku szczotki z powierzchnią regenerowanej tarczy. Szczotka powinna być prowadzona pod niewielkim kątem od zewnątrz do środka i z powrotem. Czas obróbki, w tym przestoju ma znaczący wpływ na jakość obrobionej powierzchni.

W celu uniknięcia przegrzania się narzędzia obróbka powinna trwać 10-15 sekund zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz 5-10 sekund w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara narzędzia.

Oferta szczotek przemysłowych Flex-Hone firmy BRM jest szeroka i zachęcam do zapoznania się z ofertą