Szczotki z serii 85

  • Trzonek skręcany w pojedynczą spiralę (otwory nieprzelotowe)

  • Skrawanie, czyszczenie, wykańczanie

  • Nadają się do stosowania na szlifierkach

  • Standard: krótkie

  • Na zamówienie: z pierścieniem(RH) lub uchwytem z drewna(WH)

szczotki z serii 85

Drut ze stali nierdzewnej – Mosiądz 80/20 – Nylon 6-12

Stal Ø Mosiądz 80/20 Ø Nylon Ø Włosie Ø Ø L. L.
Inox
302
drutu ze stali inox drut z mosiądzu 6-12 Włókno naturalne mm cale Szczotki całkowita
mm mm nylon mm mm
mm
85-S2-125 0,05 / / / / 3,2 1/8
,002” 25,4 101,6
85-S3-125 0,076 85-B125 0,076 85-N125 0,13 85-H125 3,2 1/8 1” 4”
85-S156 ,003” 85-B156 ,003” 85-N156 ,005” 85-H156 4 5/32
85-S187 85-B187 85-N187 85-H187 4,8 3/16
85-S219 85-B219 85-N219 0,2 85-H219 5,6 7/32
85-S250 85-B250 85-N250 ,008” 85-H250 6,4 1/4
85-S281 85-B281 85-N281 85-H281 7,1 9/32
85-S312 0,1 85-B312 85-N312 85-H312 7,9 5/16 31,8 114,3
85-S344 ,004” 85-B344 0,13 85-N344 85-H344 8,7 11/32 1-1/4” 4-1/2”
85-S375 85-B375 ,005” 85-N375 0,25 85-H375 9,5 3/8
85-S406 85-B406 85-N406 ,010” 85-H406 10,3 13/32
85-S437 85-B437 85-N437 0,3 85-H437 11,1 7/16
85-S469 0,13 85-B469 85-N469 ,012” 85-H469 11,9 15/32
85-S500 ,005” 85-B500 85-N500 85-H500 12,7 1/2
85-S562 0,15 85-B562 85-N562 85-H562 14,3 9/16
,006” 0,35 127
85-S625 0,2 85-B625 0,2 85-N625 ,014” 85-H625 15,9 5/8 38,1 5”
85-S687 ,008” 85-B687 ,008” 85-N687 85-H687 17,5 11/16 1-1/2”
85-S750 85-B750 85-N750 85-H750 19,1 3/4
85-S812 85-B812 85-N812 85-H812 20,6 13/16
85-S875 85-B875 85-N875 0,43 85-H875 22,2 7/8 152,4
85-S937 0,25 85-B937 0,25 85-N937 ,017” 85-H937 23,8 15/16 6”
85-S1000 ,010” 85-B1000 ,010” 85-N1000 85-H1000 25,4 1 50,8
2”
85-S1250 85-B1250 85-N1250 / 31,8 1-1/4 63,5 165,1
85-S1500 85-B1500 85-N1500 0,56 / 38,1 1-1/2 2-1/2” 6-1/2”
85-S1750 85-B1750 85-N1750 ,022” / 44,5 1-3/4 177,8
76,2 7”
85-S2000 85-B2000 85-N2000 / 50,8 2 3” 203,2
0,3 0,3 8”
85-S2500 ,012” 85-B2500 ,012” 85-N2500 / 63,5 2-1/2 88,9 228,6
0,63 3-1/2” 9”
85-S3000 85-B3000 85-N3000 ,025” / 76,2 3 101,6 254
4” 10”

Nylonowe włókno szlifierskie

  standard
  zamówienie
Kod Średnica Węglik krzemu Tlenek glinu Diament L L Ø
nominalna rzeczywista Uziarnienie Uziarnienie Uziarnienie Szczotki całkowita trzonka
cale mm mm 80 120 180 320 500 80 120 180 320 500 600 400 800 mm mm mm
85AY 125 ,125 3,2 3,5                             1,9
25,4 101,6 ,073”
85AY 156 ,156 4,0 4,4                           1” 4” 2,5
85AY 187 ,187 4,7 5,2                               ,097”
85AY 219 ,219 5,6 6,1                               2,9
85AY 250 ,250 6,4 7,0                               ,112”
85AY 281 ,281 7,1 8,0                             3,2
  ,125”
85AY 312 ,312 7,9 8,7                           31,8 114,3 3,6
85AY 344 ,344 8,7 9,6                           1-1/4” 4-1/2” ,140”
85AY 375 ,375 9,5 10,5                              
85AY 406 ,406 10,3 11,3                               4,3
85AY 437 ,437 11,1 12,2                               ,168”
85AY 469 ,469 11,9 13,0                                
85AY 500 ,500 12,7 14,0                                
85AY 562 ,562 14,3 15,7                               4,8
85AY 625 ,625 15,9 17,5                             127 ,190”
85AY 687 ,687 17,4 19,2                           38,1 5” 5,6
85AY 750 ,750 19,1 21,0                           1-1/2” ,220”
85AY 812 ,812 20,6 22,7                              
85AY 875 ,875 22,2 24,4                           152,4  
85AY 937 ,937 23,8 26,2                           6”  
85AY 1000 1,000 25,4 28,0                           50,8    
2”    
85AY 1250 1,250 31,8 35,0                           63,5 165,1 6,2
85AY 1500 1,500 38,1 42,0                           2-1/2” 6-1/2” ,245”
85AY 1750 1,750 44,5 49,0                             177,8  
76,2 7”  
85AY 2000 2,000 50,8 56,0                           3” 203,2 7,4
  8” ,292”
85AY 2500 2,500 63,5 70,0                           88,9 228,6  
3-1/2” 9”  
85AY 3000 3,000 76,2 84,0                           101,6 254  
4” 10”  
standard
zamówienie
Kod Średnica Węglik krzemu Tlenek glinu Diament L L Ø
nominalna rzeczywista Uziarnienie Uziarnienie Uziarnienie Szczotki całkowita trzonka
cale mm mm 80 120 180 320 500 80 120 180 320 500 600 400 800 mm mm mm
85AY 125 ,125 3,2 3,5 1,9
25,4 101,6 ,073”
85AY
156
,156 4,0 4,4 1” 4” 2,5
85AY
187
,187 4,7 5,2 ,097”
85AY
219
,219 5,6 6,1 2,9
85AY
250
,250 6,4 7,0 ,112”
85AY 281 ,281 7,1 8,0 3,2
,125”
85AY
312
,312 7,9 8,7 31,8 114,3 3,6
85AY
344
,344 8,7 9,6 1-1/4” 4-1/2” ,140”
85AY
375
,375 9,5 10,5
85AY
406
,406 10,3 11,3 4,3
85AY
437
,437 11,1 12,2 ,168”
85AY
469
,469 11,9 13,0
85AY
500
,500 12,7 14,0
85AY
562
,562 14,3 15,7 4,8
85AY
625
,625 15,9 17,5 127 ,190”
85AY
687
,687 17,4 19,2 38,1 5” 5,6
85AY
750
,750 19,1 21,0 1-1/2” ,220”
85AY
812
,812 20,6 22,7
85AY
875
,875 22,2 24,4 152,4
85AY
937
,937 23,8 26,2 6”
85AY 1000 1,000 25,4 28,0 50,8
2”
85AY
1250
1,250 31,8 35,0 63,5 165,1 6,2
85AY
1500
1,500 38,1 42,0 2-1/2” 6-1/2” ,245”
85AY 1750 1,750 44,5 49,0 177,8
76,2 7”
85AY 2000 2,000 50,8 56,0 3” 203,2 7,4
8” ,292”
85AY 2500 2,500 63,5 70,0 88,9 228,6
3-1/2” 9”
85AY 3000 3,000 76,2 84,0 101,6 254
4” 10”
Ścierniwo Włókno nylonowe szlifierskie (#uziarnienie /
średnica)
#800 #600 #500 #320 #180 #120 #80
0,25mm
,01”
0,3mm ,012” 0,5mm ,018” 0,6mm ,022” 0,9mm ,035” 1,0mm ,04” 1,0mm ,04”
Tlenek
glinu
o o o o o o
Węglik
krzemu
o o o o o
Diament o
Krzemian Drobnoziarnista – Włókno o średnicy 0.2mm .008”

Szczotki z serii 83 – czyszczenie gwintów

szczotki z serii 83

Trzonek wystający z pojedynczej spirali (otwory wylotowe).

Drut ze stali nierdzewnej – Mosiądz – Nylon

Stal Ø Mosiądz 80/20 Ø Nylon Ø Ø Ø L. L.
Inox drutu ze stali inox drutu z mosiądzu 6-12 włókna z nylonu mm cale Szczotki całkowita
mm mm mm mm mm
83-S250 83-B250 83-N250 0,2 6,4 1/4
0,1 ,008” 38,1 114,3
83-S312 ,004” 83-B312 0,13 83-N312 7,9 5/16 1-1/2” 4-1/2”
83-S375 0,13 83-B375 ,005” 83-N375 0,25 9,5 3/8
83-S437 ,005” 83-B437 83-N437 ,010” 11,1 7/16
83-S500 0,15 83-B500 83-N500 12,7 1/2
83-S562 ,006” 83-B562 83-N562 14,3 9/16 127
83-S625 83-B625 83-N625 0,3 15,9 5/8 5”
,012” 44,5
83-S750 0,2 83-B750 0,2 83-N750 0,35 19,0 3/4 1-3/4”
83-S875 ,008” 83-B875 ,008” 83-N875 ,014” 22,2 7/8 50,8
83-S1000 83-B1000 83-N1000 0,43 25,4 1 2” 152,4
,017” 6”
83-S1250 0,25 83-B1250 0,25 83-N1250 0,56 31,8 1-1/4 63,5
83-S1500 ,010” 83-B1500 ,010” 83-N1500 ,022” 38,1 1-1/2 2-1/2”
83-S1750 83-B1750 83-N1750 44,5 1-3/4 76,2 177,8
83-S2000 0,3 83-B2000 0,3 83-N2000 0,71 50,8 2 3” 7”
,012” ,012” ,028”

Szczotki z serii 84 – długie

Trzonek wystający z pojedynczej spirali (otwory wylotowe). Skrawanie, czyszczenie, wykańczanie.

Drut ze stali nierdzewnej – Mosiądz 80/20 – Nylon 6-12

Stal Ø Mosiądz 80/20 Ø Nylon Ø Włosie naturalne Ø Ø L. L.
Inox
302
drutu ze stali inox drutu z mosiądzu 6-12 włókna z nylonu mm cale Szczotki całkowita
mm mm mm mm mm
84-S125 84-B125 84-N125 84-H125 3,2 1/8 31,8
0,076 0,076 0,13 1-1/4”
84-S187 ,003” 84-B187 ,003” 84-N187 ,005” 84-H187 4,8 3/16 38,1
1-1/2” 203,2
84-S250 0,1 84-B250 84-N250 0,2 84-H250 6,4 1/4 50,8 8”
84-S312 ,004” 84-B312 84-N312 ,008” 84-H312 7,9 5/16 2”
84-S375 84-B375 84-N375 0,25 84-H375 9,5 3/8
0,13 ,010”
84-S437 84-B437 ,005” 84-N437 0,3 84-H437 11,1 7/16
84-S500 0,13 84-B500 84-N500 ,012” 84-H500 12,7 1/2
,005” 63,5 254
84-S562 0,15 84-B562 84-N562 0,35 84-H562 14,3 9/16 2-1/2” 10”
,006” ,014”
84-S625 0,2 84-B625 0,2 84-N625 84-H625 15,9 5/8
84-S750 ,008” 84-B750 ,008” 84-N750 0,43 84-H750 19,0 3/4
84-S875 84-B875 84-N875 ,017” 84-H875 22,2 7/8
84-S1000 84-B1000 84-N1000 84-H1000 25,4 1
84-S1125 0,25 84-B1125 0,25 84-N1125 84-H1125 28,6 1-1/8 76,2 304,8
84-S1250 ,010” 84-B1250 ,010” 84-N1250 84-H1250 31,8 1-1/4 3” 12”
84-S1375 84-B1375 84-N1375 84-H1375 34,9 1-3/8
84-S1500 84-B1500 84-N1500 0,56 84-H1500 38,1 1-1/2
84S-1625 84-B1625 84-N1625 ,022” 84-H1625 41,3 1-5/8 88,9
84-S1750 84-B1750 84-N1750 84-H1750 44,5 1-3/4 3-1/2”
84-S2000 84-B2000 84-N2000 84-H2000 50,8 2 457,2
84-S2250 0,3 84-B2250 0,3 84-N2250 0,63 84-H2250 57,2 2-1/4 18”
84-S2500 ,012” 84-B2500 ,012” 84-N2500 ,025” 84-H2500 63,5 2-1/2 101,6
84-S2750 84-B2750 84-N2750 84-H2750 69,9 2-3/4 4”
84-S3000 84-B3000 84-N3000 84-H3000 76,2 3

Seria 90 AY – do trudnych zastosowań

szczotki z serii 90 ay

Trzonek podwójny, skręcony, podwójna spirala.

Nylonowe włókna szlifierskie

  standard
  zamówienie
Kod Średnica Ścierniwo L. Średnica trzonka L.
Otwór Rzeczywista Węglik krzemu Tlenek glinu Szczotki mm całkowita
Cale mm mm 80 120 180 320 500 80 120 180 320 500 600 mm   mm
90-AY 750 ,750 19,1 21,0                       38,1 7,1 152,4
90-AY 875 ,875 22,2 24,5                       1-1/2” ,280” 6”
90-AY 1000 1,000 25,4 28,0                       50,8   203,2
90-AY 1250 1,250 31,8 35,0                       2”   8”
90-AY 1500 1,500 38,1 42,0                            
90-AY 1750 1,750 44,5 49,0                            
90-AY 2000 2,000 50,8 56,0                       76,2 7,9  
90-AY 2250 2,250 57,2 63,0                       3” ,310”  
90-AY 2500 2,500 63,5 70,0                           254
90-AY 2750 2,750 69,9 77,0                           10”
90-AY 3000 3,000 76,2 84,0                       101,6    
90-AY 3500 3,500 88,9 98,0                       4”    
standard
zamówienie
Kod Średnica Ścierniwo L. Średnica trzonka L.
Otwór Rzeczywista Węglik krzemu Tlenek glinu Szczotki mm całkowita
Cale mm mm 80 120 180 320 500 80 120 180 320 500 600 mm mm
90-AY
750
,750 19,1 21,0 38,1 7,1 152,4
90-AY
875
,875 22,2 24,5 1-1/2” ,280” 6”
90-AY
1000
1,000 25,4 28,0 50,8 203,2
90-AY
1250
1,250 31,8 35,0 2” 8”
90-AY
1500
1,500 38,1 42,0
90-AY
1750
1,750 44,5 49,0
90-AY
2000
2,000 50,8 56,0 76,2 7,9
90-AY
2250
2,250 57,2 63,0 3” ,310”
90-AY
2500
2,500 63,5 70,0 254
90-AY
2750
2,750 69,9 77,0 10”
90-AY
3000
3,000 76,2 84,0 101,6
90-AY
3500
3,500 88,9 98,0 4”
Ścierniwo Włókno nylonowe szlifierskie (#uziarnienie/
średnica)
#600 #500 #320 #180 #120 #80
0.3mm
,012”
0.5mm ,018” 0.6mm ,022” 0.9mm ,035” 1.0mm ,04” 1.0mm ,04”
Tlenek
glinu
o o o o o o
Węglik
krzemu
o o o o o
KONTAKT
Skontaktuj się z nami

Możliwości jest bardzo wiele, a nasi technicy zawsze służą pomocą próbując stworzyć nowe konfiguracje na miarę Państwa potrzeb i problemów do rozwiązania.

KONTAKT