MRD –Obroty zgodne z ruchem wskazówek zegara 

silniki pneumatyczne z prawymi obrotami

Silnik pneumatyczny nadaje się do solidnego i bezproblemowego napędu do wszystkich zastosowań przemysłowych. Jest to sprawdzone rozwiązanie dla wielu wymagań inżynierii napędowej. Silnik pneumatyczny jest w pełni zmienny na dużą skalę obrotów i oferuje wysoki moment obrotowy podczas rozruchu.


Solidne przekładnie planetarne silników do 1,2 kW zapewniają niezbędną redukcję wymaganej prędkości pod obciążeniem. Silniki pneumatyczne są dostępne w wersji standardowej lub ze stali nierdzewnej.


Silniki ze stali nierdzewnej są preferowane w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym. Są odporne na agresywne środki czyszczące lub korozyjne powietrze. Wszystkie części zewnętrzne wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wbudowane specjalne uszczelnienie zapobiega przedostawaniu się wody lub cząsteczek brudu do silnika.

Wszystkie silniki pneumatyczne obracające się zgodnie z ruchem wskazówek zegara MRD są również dostępne z kierunkiem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara MLD.


Są odporne na zatrzymania i dlatego mogą być ładowane do maksymalnego momentu obrotowego. Gdy silnik osiągnie maksymalny moment obrotowy zatrzymuje się automatycznie. Nie uszkadzają się, jeśli są przeciążone.

Dla prawidłowego wyboru silnika należy określić moment obrotowy przy obciążeniu (M) i prędkość pod obciążeniem (n) niezbędną do zastosowania. Moc (P) wynika z:

wzor na moc


silniki pneumatyczne z prawymi obrotami


Silniki bez smarowania

Większość silników jest dostępna w wersji, która może działać w przypadku braku smarowania. W stanie suchym całkowicie wolnym od środka smarnego prędkość w stanie wolnym silnika może z czasem ulec zmniejszeniu. Silniki w wersji bezsmarowej mogą być nadal używane z nasmarowanym powietrzem bez uszkodzeń, a nawet stosowanie smarowania zwiększa trwałość paletek. Zalecamy wybór silnika, który może być używany bez smarowania i jeśli aplikacja pozwala na zasilanie go smarowanym powietrzem.

Silniki, które potrzebują smarowanego powietrza muszą być zasilane 2-3 kroplami oleju na minutę. Nadmiar oleju w odpływie można filtrować i zbierać za pomocą odpowiedniego filtra.

Silniki odporne na zatrzymanie

Silniki odporne na przestoje mogą być ładowane do maksymalnego momentu obrotowego. Po dotarciu do silnika zatrzyma się on automatycznie bez uszkodzenia się. W przypadku, gdy silnik jest nagle zablokowany, jest poddawany dużemu obciążeniu. Jeśli zatrzymanie powtarza się w przedłużony sposób, to przeciążenie może spowodować uszkodzenie. Jeśli warunki pracy przewidują to zastosowanie, mamy rozwiązania, aby uniknąć uszkodzenia silnika.


Ciśnienie robocze

Wszystkie parametry techniczne silników są związane z ciśnieniem roboczym 6.3Bar.

Dzięki zmniejszeniu ciśnienia roboczego wartości danych również się zmieniają, regulacja ciśnienia roboczego może być przydatna aby perfekcyjnie dostosować charakterystykę silnika do konkretnego zastosowania.


Silniki o wysokim momencie obrotowym

Silniki te składają się ze standardowego korpusu silnika wyposażonego w reduktor. W ten sposób silnik rozwija wysoki moment obrotowy przy niskiej liczbie obrotów. Zużycie powietrza jest równoważne standardowemu silnikowi bez redukcji. Skrzynia biegów jest bardzo odporna i jest w stanie zapewnić wysoki moment obrotowy w sposób ciągły do wartości momentu obrotowego.

silnik z wysokim momentem obrotowym

Zawór regulacyjny

Ogólnie rzecz biorąc, zawór 3/2 jest używany do silników rewersyjnych (MRD lub MLD) i 5/3 dla silników rewersyjnych (MUD), do sterowania rozruchem, zatrzymaniem lub zmianą kierunku. Przepływ powietrza powinien być większy niż zużycie powietrza przez silnik. W przypadku stosowania silników rewersyjnych ważne jest, aby niewykorzystany wlot powietrza pozostał otwarty z przejściem powietrza dla dwukrotnego zużycia silnika, aby uniknąć utraty momentu obrotowego i prędkości.


Wykres dla silnika obrotów lewego lub prawego

Zawór regulacyjny P2/2 lub 3/2
   1. Smarownica
   2. Regulator ciśnienia
   3. Filtr

                   5.Zawór regulacyjny

  6.Silnik pneumatyczny

wykres dla silnika z obrotami lewymi lub prawymi

0,20kW Odporny na zatrzymanie 

schemat silnika pneumatycznego mrd

silnik pneumatyczny mrd
schemat silnika pneumatycznego mrd a

silnik pneumatyczny mrd a
silnik pneumatyczny mrd b

 

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Typ MRD 12-3250 MRD 12-1900 MRD 12-810 MRD 12-480 MRD 12-280
Kod
z kołnierzem
29905867 29905877 29905887 29905897 29905907
Kod
bez kołnierza
60033027 60033017 29929047 60032997 60032987
Prędkość
pod obciążeniem
obr/min 3.250 1.900 810 480 280
Moment
obciążenia
Nm 0.58 1.0 2.4 4.0 6.8
Moment
rozruchowy
Nm 0.87 1.5 3.5 6.0 10
Moment
zatrzymania
Nm 1.2 2.0 4.7 8.0 14
Prędkość
bez obciążenia
obr/min 6.500 3.800 1.620 960 560
Zużycie
powietrza
l/s 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Obciążenie
promieniowe wału
N 700 700 700 700 700
Obciążenie
osiowe wału
N 600 600 600 600 600
Ø
wew. zasilania
mm 6 6 6 6 6
Ø
wew. wydechu
mm 8 8 8 8 8
waga kg 0.38 0.38 0.52 52 0.52
długość mm 100 100 126 126 126 

Typ   MRD 12-3250 MRD 12-1900 MRD 12-810 MRD 12-480 MRD 12-280
Kod z kołnierzem   29905867 29905877 29905887 29905897 29905907
Kod bez kołnierza   60033027 60033017 29929047 60032997 60032987
Prędkość pod obciążeniem obr/min 3.250 1.900 810 480 280
Moment obciążenia Nm 0.58 1.0 2.4 4.0 6.8
Moment rozruchowy Nm 0.87 1.5 3.5 6.0 10
Moment zatrzymania Nm 1.2 2.0 4.7 8.0 14
Prędkość bez obciążenia obr/min 6.500 3.800 1.620 960 560
Zużycie powietrza l/s 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Obciążenie promieniowe wału N 700 700 700 700 700
Obciążenie osiowe wału N 600 600 600 600 600
Ø wew. zasilania mm 6 6 6 6 6
Ø wew. wydechu mm 8 8 8 8 8
waga kg 0.38 0.38 0.52 52 0.52
długość mm 100 100 126 126 126

Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar


0,25kW Odporne na zatrzymanie; bez smarowania

schemat silnika pneumatycznego mrd

silnik pneumatyczny mrd
schemat silnika pneumatycznego mrd a

silnik pneumatyczny mrd a
Typ   MRD 25-9600 MRD 25-2200 MRD 25-1650 MRD 25-1040 MRD 25-535 MRD 25-380 MRD 25-235
Kod z kołnierzem   60032597 29948297 60005757 60003917 60025947 60007357 60018757
Kod bez kołnierza   29945117 29945127 29945137 29945147 29945157 29945167 29945177
Prędkość pod obciążeniem obr/min 9.600 2.200 1.650 1.040 535 380 235
Moment obciążenia Nm 0.25 1.1 1.5 2.4 4.3 6.0 10
Moment rozruchowy Nm 0.38 1.7 2.3 3.6 6.5 9.0 15
Moment zatrzymania Nm 0.50 2.2 3.0 4.8 8.6 12 20
Prędkość bez obciążenia obr/min 19.200 4.400 3.300 2.080 1.070 760 470
Zużycie powietrza l/s 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 5.3 5.3
Obciążenie promieniowe wału N 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Obciążenie osiowe wału N 900 900 900 900 900 900 900
Ø wew. zasilania mm 6 6 6 6 6 6 6
Ø wew. wydechu mm 10 10 10 10 10 10 10
waga kg 0.65 0.65 0.65 0.65 0.85 0.85 0.85
długość mm 114 114 114 114 145 145 145

 

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Typ MRD 25-9600 MRD 25-2200 MRD 25-1650 MRD 25-1040 MRD 25-535 MRD 25-380 MRD 25-235
Kod
z kołnierzem
60032597 29948297 60005757 60003917 60025947 60007357 60018757
Kod
bez kołnierza
29945117 29945127 29945137 29945147 29945157 29945167 29945177
Prędkość
pod obciążeniem
obr/min 9.600 2.200 1.650 1.040 535 380 235
Moment
obciążenia
Nm 0.25 1.1 1.5 2.4 4.3 6.0 10
Moment
rozruchowy
Nm 0.38 1.7 2.3 3.6 6.5 9.0 15
Moment
zatrzymania
Nm 0.50 2.2 3.0 4.8 8.6 12 20
Prędkość
bez obciążenia
obr/min 19.200 4.400 3.300 2.080 1.070 760 470
Zużycie
powietrza
l/s 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 5.3 5.3
Obciążenie
promieniowe wału
N 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Obciążenie
osiowe wału
N 900 900 900 900 900 900 900
Ø
wew. zasilania
mm 6 6 6 6 6 6 6
Ø
wew. wydechu
mm 10 10 10 10 10 10 10
waga kg 0.65 0.65 0.65 0.65 0.85 0.85 0.85
długość mm 114 114 114 114 145 145 145Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar


0,38kW Odporne na zatrzymanie; bez smarowania

schemat silnika pneumatycznego mrd
silnik pneumatyczny mrd
silnik pneumatyczny mrd a
Typ   MRD 38-9400 MRD 38-2600 MRD 38-1460 MRD 38-1180 MRD 38-580 MRD 38-320 MRD 38-260 MRD 38-160
Kod z kołnierzem   60016227 60027627 29931217 29931717 29935147 29945937 29946237 29927537
Kod bez kołnierza   29925987 29920817 29925997 29926007 29910857 29910867 29925857 29910887
Prędkość pod obciążeniem obr/min 9.400 2.600 1.460 1.180 580 320 260 160
Moment obciążenia Nm 0.40 1.4 2.6 3.1 6.4 12 14 23
Moment rozruchowy Nm 0.60 2.2 3.8 4.7 9.6 17 21 35
Moment zatrzymania Nm 0.80 2.9 5.1 6.3 13 23 29 43
Prędkość bez obciążenia obr/min 18.800 5.200 2.920 2.360 1.160 640 520 320
Zużycie powietrza l/s 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
Obciążenie promieniowe wału N 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Obciążenie osiowe wału N 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ø wew. zasilania mm 8 8 8 8 8 8 8 8
Ø wew. wydechu mm 10 10 10 10 10 10 10 10
waga kg 0.90 0.90 0.90 0.90 1.20 1.20 1.20 1.50
długość mm 120 120 120 120 152.5 152.5 152.5 185

Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar

 

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Typ   MRD 38-9400 MRD 38-2600 MRD 38-1460 MRD 38-1180 MRD 38-580 MRD 38-320 MRD 38-260 MRD 38-160
Kod z kołnierzem   60016227 60027627 29931217 29931717 29935147 29945937 29946237 29927537
Kod bez kołnierza   29925987 29920817 29925997 29926007 29910857 29910867 29925857 29910887
Prędkość pod obciążeniem obr/min 9.400 2.600 1.460 1.180 580 320 260 160
Moment obciążenia Nm 0.40 1.4 2.6 3.1 6.4 12 14 23
Moment rozruchowy Nm 0.60 2.2 3.8 4.7 9.6 17 21 35
Moment zatrzymania Nm 0.80 2.9 5.1 6.3 13 23 29 43
Prędkość bez obciążenia obr/min 18.800 5.200 2.920 2.360 1.160 640 520 320
Zużycie powietrza l/s 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
Obciążenie promieniowe wału N 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Obciążenie osiowe wału N 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ø wew. zasilania mm 8 8 8 8 8 8 8 8
Ø wew. wydechu mm 10 10 10 10 10 10 10 10
waga kg 0.90 0.90 0.90 0.90 1.20 1.20 1.20 1.50
długość mm 120 120 120 120 152.5 152.5 152.5 185 


0,38kW Odporne na zatrzymanie; bez smarowania; wałek gwintowany 

schemat silnika pneumatycznego mrd a
silnik pneumatyczny mrd b
silnik pneumatyczny mrd c
Typ   MRD 38-2600 3/8" MRD 38-1460 3/8" MRD 38-1180 3/8" MRD 38-580 3/8" MRD 38-320 3/8" MRD 38-260 3/8" MRD 38-160 3/8"
Kod z kołnierzem   60019577 29927587 60032877 29944447 60032857 60032847 29920547
Kod bez kołnierza   29924167 29927597 29939217 29944517 29944057 29944527 29926097
Prędkość pod obciążeniem obr/min 2.600 1.460 1.180 580 320 260 160
Moment obciążenia Nm 1.4 2.6 3.1 6.4 12 14 23
Moment rozruchowy Nm 2.2 3.8 4.7 9.6 17 21 35
Moment zatrzymania Nm 2.9 5.1 6.3 13 23 29 43
Prędkość bez obciążenia obr/min 5.200 2.920 2.360 1.160 640 520 320
Zużycie powietrza l/s 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
Obciążenie promieniowe wału N 400 400 400 400 400 400 400
Obciążenie osiowe wału N 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ø wew. zasilania mm 8 8 8 8 8 8 8
Ø wew. wydechu mm 10 10 10 10 10 10 10
waga kg 0.90 0.90 0.90 1.20 1.20 1.20 1.50
długość mm 120 120 120 152.5 152.5 152.5 185

Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar

 

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Typ   MRD 38-2600 3/8″ MRD 38-1460 3/8″ MRD 38-1180 3/8″ MRD 38-580 3/8″ MRD 38-320 3/8″ MRD 38-260 3/8″ MRD 38-160 3/8″
Kod z kołnierzem   60019577 29927587 60032877 29944447 60032857 60032847 29920547
Kod bez kołnierza   29924167 29927597 29939217 29944517 29944057 29944527 29926097
Prędkość pod obciążeniem obr/min 2.600 1.460 1.180 580 320 260 160
Moment obciążenia Nm 1.4 2.6 3.1 6.4 12 14 23
Moment rozruchowy Nm 2.2 3.8 4.7 9.6 17 21 35
Moment zatrzymania Nm 2.9 5.1 6.3 13 23 29 43
Prędkość bez obciążenia obr/min 5.200 2.920 2.360 1.160 640 520 320
Zużycie powietrza l/s 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
Obciążenie promieniowe wału N 400 400 400 400 400 400 400
Obciążenie osiowe wału N 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ø wew. zasilania mm 8 8 8 8 8 8 8
Ø wew. wydechu mm 10 10 10 10 10 10 10
waga kg 0.90 0.90 0.90 1.20 1.20 1.20 1.50
długość mm 120 120 120 152.5 152.5 152.5 185
0,38kW Odporne na zatrzymanie; bez smarowania; wysoki moment obrotowy

silnik pneumatyczny mrd d
schemat silnika pneumatycznego mrd b


silnik pneumatyczny mrd e
Typ   MRD 38-100 MRD 38-70 MRD 38-55 MRD 38-40 MRD 38-33
Kod z kołnierzem   60031855 60031845 60031835 60031825 62231815
Kod bez kołnierza   60008795 60008805 60008815 60008825 60008835
Prędkość pod obciążeniem obr/min 100 70 55 40 33
Moment obciążenia Nm 36 52 66 90 110
Moment rozruchowy Nm 54 77 99 135 165
Moment zatrzymania Nm 72 103 132 180 220
Prędkość bez obciążenia obr/min 200 140 110 80 66
Zużycie powietrza l/s 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
Obciążenie promieniowe wału N 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Obciążenie osiowe wału N 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Ø wew. zasilania mm 8 8 8 8 8
Ø wew. wydechu mm 10 10 10 10 10
waga kg 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
długość mm 203.5 203.5 203.5 203.5 203.5

Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar

 

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Typ   MRD 38-100 MRD 38-70 MRD 38-55 MRD 38-40 MRD 38-33
Kod z kołnierzem   60031855 60031845 60031835 60031825 62231815
Kod bez kołnierza   60008795 60008805 60008815 60008825 60008835
Prędkość pod obciążeniem obr/min 100 70 55 40 33
Moment obciążenia Nm 36 52 66 90 110
Moment rozruchowy Nm 54 77 99 135 165
Moment zatrzymania Nm 72 103 132 180 220
Prędkość bez obciążenia obr/min 200 140 110 80 66
Zużycie powietrza l/s 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
Obciążenie promieniowe wału N 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Obciążenie osiowe wału N 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Ø wew. zasilania mm 8 8 8 8 8
Ø wew. wydechu mm 10 10 10 10 10
waga kg 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
długość mm 203.5 203.5 203.5 203.5 203.5
0,38kW Odporne na zatrzymanie; bez smarowania; wysoki moment obrotowy

schemat silnika pneumatycznego mrd c
silnik pneumatyczny mrd f
Typ   MRD 38-25 MRD 38-20 MRD 38-15 MRD 38-10
Kod z kołnierzem   - - - -
Kod bez kołnierza   60008845 60008855 60008865 60008875
Prędkość pod obciążeniem obr/min 25 20 15 10
Moment obciążenia Nm 145 181 241 362
Moment rozruchowy Nm 218 272 362 543
Moment zatrzymania Nm 290 362 482 724
Prędkość bez obciążenia obr/min 50 40 30 20
Zużycie powietrza l/s 8.3 8.3 8.3 8.3
Obciążenie promieniowe wału N 5.600 5.600 5.600 5.600
Obciążenie osiowe wału N 2.800 2.800 2.800 2.800
Ø wew. zasilania mm 8 8 8 8
Ø wew. wydechu mm 10 10 10 10
waga kg 5.0 5.0 5.0 5.0
długość mm 260 260 260 260

Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar

 

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Typ   MRD 38-25 MRD 38-20 MRD 38-15 MRD 38-10
Kod z kołnierzem  
Kod bez kołnierza   60008845 60008855 60008865 60008875
Prędkość pod obciążeniem obr/min 25 20 15 10
Moment obciążenia Nm 145 181 241 362
Moment rozruchowy Nm 218 272 362 543
Moment zatrzymania Nm 290 362 482 724
Prędkość bez obciążenia obr/min 50 40 30 20
Zużycie powietrza l/s 8.3 8.3 8.3 8.3
Obciążenie promieniowe wału N 5.600 5.600 5.600 5.600
Obciążenie osiowe wału N 2.800 2.800 2.800 2.800
Ø wew. zasilania mm 8 8 8 8
Ø wew. wydechu mm 10 10 10 10
waga kg 5.0 5.0 5.0 5.0
długość mm 260 260 260 260
0,62kW Odporne na zatrzymanie 

schemat silnika pneumatycznego mrd
silnik pneumatyczny mrd


silnik pneumatyczny mrd a
Typ   MRD 55-11000 MRD 55-2800 MRD 55-2200 MRD 55-1800 MRD 55-650 MRD 55-500 MRD 55-400 MRD 55-300 MRD 55-250
Kod z kołnierzem   29906297 29906307 29906317 29906327 29906337 29906347 29906357 29906367 29906377
Kod bez kołnierza   60033307 60033297 60033287 60033277 60033267 60033257 60033247 60033237 60033227
Prędkość pod obciążeniem obr/min 11.000 2.800 2.200 1.800 650 500 400 300 250
Moment obciążenia Nm 0.54 2.1 2.7 3.3 9.1 12 15 20 24
Moment rozruchowy Nm 0.81 3.2 4.0 4.9 14 18 22 30 36
Moment zatrzymania Nm 1.1 4.2 5.4 6.6 18 24 30 39 47
Prędkość bez obciążenia obr/min 22.000 5.600 4.400 3.600 1.300 1.000 800 600 500
Zużycie powietrza l/s 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.2 14.2 14.2
Obciążenie promieniowe wału N 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
Obciążenie osiowe wału N 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Ø wew. zasilania mm 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ø wew. wydechu mm 16 16 16 16 16 16 16 16 16
waga kg 1.00 1.40 1.40 1.40 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
długość mm 137 137 137 137 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5

Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar

 

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Typ   MRD 55-11000 MRD 55-2800 MRD 55-2200 MRD 55-1800 MRD 55-650 MRD 55-500 MRD 55-400 MRD 55-300 MRD 55-250
Kod z kołnierzem   29906297 29906307 29906317 29906327 29906337 29906347 29906357 29906367 29906377
Kod bez kołnierza   60033307 60033297 60033287 60033277 60033267 60033257 60033247 60033237 60033227
Prędkość pod obciążeniem obr/min 11.000 2.800 2.200 1.800 650 500 400 300 250
Moment obciążenia Nm 0.54 2.1 2.7 3.3 9.1 12 15 20 24
Moment rozruchowy Nm 0.81 3.2 4.0 4.9 14 18 22 30 36
Moment zatrzymania Nm 1.1 4.2 5.4 6.6 18 24 30 39 47
Prędkość bez obciążenia obr/min 22.000 5.600 4.400 3.600 1.300 1.000 800 600 500
Zużycie powietrza l/s 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.2 14.2 14.2
Obciążenie promieniowe wału N 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
Obciążenie osiowe wału N 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Ø wew. zasilania mm 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ø wew. wydechu mm 16 16 16 16 16 16 16 16 16
waga kg 1.00 1.40 1.40 1.40 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
długość mm 137 137 137 137 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 


0,62kW Odporne na zatrzymanie; wysoki moment obrotowy

schemat silnika pneumatycznego mrd a

schemat silnika pneumatycznego mrd b

silnik pneumatyczny mrd b
silnik pneumatyczny mrd d
Typ   MRD 55-105 MRD 55-75 MRD 55-50 MRD 55-25 MRD 55-16
Kod z kołnierzem   60031935 60031925 60031915 - -
Kod bez kołnierza   60009975 60009985 60009995 60010005 60010015
Prędkość pod obciążeniem obr/min 105 75 50 25 16
Moment obciążenia Nm 56 79 118 236 370
Moment rozruchowy Nm 84 119 177 354 555
Moment zatrzymania Nm 112 158 236 472 740
Prędkość bez obciążenia obr/min 210 150 100 50 32
Zużycie powietrza l/s 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
Obciążenie promieniowe wału N 3.900 3.900 3.900 5.600 5.600
Obciążenie osiowe wału N 1.800 1.800 1.800 2.800 2.800
Ø wew. zasilania mm 10 10 10 10 10
Ø wew. wydechu mm 16 16 16 16 16
waga kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
długość mm 278.7 278.7 278.7 291 291

Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar

 

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Typ   MRD 55-105 MRD 55-75 MRD 55-50 MRD 55-25 MRD 55-16
Kod z kołnierzem   60031935 60031925 60031915
Kod bez kołnierza   60009975 60009985 60009995 60010005 60010015
Prędkość pod obciążeniem obr/min 105 75 50 25 16
Moment obciążenia Nm 56 79 118 236 370
Moment rozruchowy Nm 84 119 177 354 555
Moment zatrzymania Nm 112 158 236 472 740
Prędkość bez obciążenia obr/min 210 150 100 50 32
Zużycie powietrza l/s 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
Obciążenie promieniowe wału N 3.900 3.900 3.900 5.600 5.600
Obciążenie osiowe wału N 1.800 1.800 1.800 2.800 2.800
Ø wew. zasilania mm 10 10 10 10 10
Ø wew. wydechu mm 16 16 16 16 16
waga kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
długość mm 278.7 278.7 278.7 291 291
0,65kW Odporne na zatrzymanie; wysoki moment obrotowy

schemat silnika pneumatycznego mrd
silnik pneumatyczny mrd a

silnik pneumatyczny mrd
Typ   MRD 65-10500 MRD 65-2900 MRD 65-2300 MRD 65-1300 MRD 65-650 MRD 65-500 MRD 65-290
Kod z kołnierzem   60031455 60031465 60031475 60031485 60031495 60031505 60031515
Kod bez kołnierza   60024555 60024565 60024575 60024585 60024595 60024605 60024615
Prędkość pod obciążeniem obr/min 10.500 2.900 2.300 1.300 650 500 290
Moment obciążenia Nm 0.59 2.1 2.7 4.7 9.4 12 21
Moment rozruchowy Nm 0.89 3.2 4.0 7.0 14 18 31
Moment zatrzymania Nm 1.2 4.2 5.4 9.4 19 24 62
Prędkość bez obciążenia obr/min 21.000 5.800 4.600 2.600 1.300 1.000 580
Zużycie powietrza l/s 13 13 13 13 13 13 13
Obciążenie promieniowe wału N 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Obciążenie osiowe wału N 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Ø wew. zasilania mm 13 13 13 13 13 13 13
Ø wew. wydechu mm 16 16 16 16 16 16 16
waga kg 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5
długość mm 129.5 129.5 129.5 129.5 164.5 164.5 164.5

Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar

 

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Typ   MRD 65-10500 MRD 65-2900 MRD 65-2300 MRD 65-1300 MRD 65-650 MRD 65-500 MRD 65-290
Kod z kołnierzem   60031455 60031465 60031475 60031485 60031495 60031505 60031515
Kod bez kołnierza   60024555 60024565 60024575 60024585 60024595 60024605 60024615
Prędkość pod obciążeniem obr/min 10.500 2.900 2.300 1.300 650 500 290
Moment obciążenia Nm 0.59 2.1 2.7 4.7 9.4 12 21
Moment rozruchowy Nm 0.89 3.2 4.0 7.0 14 18 31
Moment zatrzymania Nm 1.2 4.2 5.4 9.4 19 24 62
Prędkość bez obciążenia obr/min 21.000 5.800 4.600 2.600 1.300 1.000 580
Zużycie powietrza l/s 13 13 13 13 13 13 13
Obciążenie promieniowe wału N 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Obciążenie osiowe wału N 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Ø wew. zasilania mm 13 13 13 13 13 13 13
Ø wew. wydechu mm 16 16 16 16 16 16 16
waga kg 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5
długość mm 129.5 129.5 129.5 129.5 164.5 164.5 164.5 


0,65kW Odporne na zatrzymanie; wysoki moment obrotowyschemat silnika pneumatycznego mrd a
schemat silnika pneumatycznego mrd b

silnik pneumatyczny mrd b
silnik pneumatyczny mrd c
silnik pneumatyczny mrd d
Typ   MRD 65-145 MRD 65-85 MRD 65-60 MRD 65-35 MRD 65-25
Kod z kołnierzem   60031525 60031535 60031545 - -
Kod bez kołnierza   60024615 60024625 60024635 60024645 60024665
Prędkość pod obciążeniem obr/min 145 85 60 35 25
Moment obciążenia Nm 40 70 98 166 233
Moment rozruchowy Nm 60 104 148 249 349
Moment zatrzymania Nm 80 140 196 332 466
Prędkość bez obciążenia obr/min 290 140 120 70 50
Zużycie powietrza l/s 13 13 13 13 13
Obciążenie promieniowe wału N 3.900 3.900 3.900 5.600 5.600
Obciążenie osiowe wału N 1.800 1.800 1.800 2.800 2.800
Ø wew. zasilania mm 13 13 13 13 13
Ø wew. wydechu mm 16 16 16 16 16
waga kg 2.4 2.4 2.4 5.4 5.4
długość mm 213 213 213 269 269

Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar

 

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Typ   MRD 65-145 MRD 65-85 MRD 65-60 MRD 65-35 MRD 65-25
Kod z kołnierzem   60031525 60031535 60031545
Kod bez kołnierza   60024615 60024625 60024635 60024645 60024665
Prędkość pod obciążeniem obr/min 145 85 60 35 25
Moment obciążenia Nm 40 70 98 166 233
Moment rozruchowy Nm 60 104 148 249 349
Moment zatrzymania Nm 80 140 196 332 466
Prędkość bez obciążenia obr/min 290 140 120 70 50
Zużycie powietrza l/s 13 13 13 13 13
Obciążenie promieniowe wału N 3.900 3.900 3.900 5.600 5.600
Obciążenie osiowe wału N 1.800 1.800 1.800 2.800 2.800
Ø wew. zasilania mm 13 13 13 13 13
Ø wew. wydechu mm 16 16 16 16 16
waga kg 2.4 2.4 2.4 5.4 5.4
długość mm 213 213 213 269 269
0,84kW Odporne na zatrzymanie; bez smarowania 

schemat silnika pneumatycznego mrd

silnik pneumatyczny mrd a

silnik pneumatyczny mrd
Typ   MRD 84-10800 MRD 84-3000 MRD 84-2370 MRD 84-1350 MRD 84-660 MRD 84-520 MRD 84-295
Kod z kołnierzem   60031575 60031585 60031595 60031605 60031615 60031625 60031635
Kod bez kołnierza   60024675 60024685 60024695 60024705 60024715 60024725 60024735
Prędkość pod obciążeniem obr/min 10.800 3.000 2.370 1.350 660 520 295
Moment obciążenia Nm 0.70 2.7 3.3 5.9 12 15 27
Moment rozruchowy Nm 1.1 4.0 5.0 8.9 18 23 40
Moment zatrzymania Nm 1.4 5.4 6.6 12 24 30 54
Prędkość bez obciążenia obr/min 21.600 6.000 4.740 2.700 1.320 1.040 590
Zużycie powietrza l/s 16 16 16 16 16 16 16
Obciążenie promieniowe wału N 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Obciążenie osiowe wału N 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Ø wew. zasilania mm 13 13 13 13 13 13 13
Ø wew. wydechu mm 16 16 16 16 16 16 16
waga kg 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4
długość mm 135.5 135.5 135.5 135.5 170.5 170.5 170.5

Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar

 

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Typ   MRD 84-10800 MRD 84-3000 MRD 84-2370 MRD 84-1350 MRD 84-660 MRD 84-520 MRD 84-295
Kod z kołnierzem   60031575 60031585 60031595 60031605 60031615 60031625 60031635
Kod bez kołnierza   60024675 60024685 60024695 60024705 60024715 60024725 60024735
Prędkość pod obciążeniem obr/min 10.800 3.000 2.370 1.350 660 520 295
Moment obciążenia Nm 0.70 2.7 3.3 5.9 12 15 27
Moment rozruchowy Nm 1.1 4.0 5.0 8.9 18 23 40
Moment zatrzymania Nm 1.4 5.4 6.6 12 24 30 54
Prędkość bez obciążenia obr/min 21.600 6.000 4.740 2.700 1.320 1.040 590
Zużycie powietrza l/s 16 16 16 16 16 16 16
Obciążenie promieniowe wału N 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Obciążenie osiowe wału N 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Ø wew. zasilania mm 13 13 13 13 13 13 13
Ø wew. wydechu mm 16 16 16 16 16 16 16
waga kg 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4
długość mm 135.5 135.5 135.5 135.5 170.5 170.5 170.5 


0,84kW Odporne na zatrzymanie; bez smarowania

schemat silnika pneumatycznego mrd a
schemat silnika pneumatycznego mrd b

silnik pneumatyczny mrd b
silnik pneumatyczny mrd c
silnik pneumatyczny mrd d
Typ   MRD 84-145 MRD 84-90 MRD 84-60 MRD 84-35 MRD 84-25
Kod z kołnierzem   60031645 60031655 60031665 - -
Kod bez kołnierza   60024745 60024755 60024765 60024775 60024785
Prędkość pod obciążeniem obr/min 145 90 60 35 25
Moment obciążenia Nm 53 86 129 215  
Moment rozruchowy Nm 80 128 198 232  
Moment zatrzymania Nm 106 172 258 430  
Prędkość bez obciążenia obr/min 290 180 120 70  
Zużycie powietrza l/s 16 16 16 16 16
Obciążenie promieniowe wału N 3.900 3.900 3.900 5.600 5.600
Obciążenie osiowe wału N 1.800 1.800 1.800 2.800 2.800
Ø wew. zasilania mm 13 13 13 13 13
Ø wew. wydechu mm 16 16 16 16 16
waga kg 2.5 2.5 2.5 5.5 5.5
długość mm 219 219 219 275 275

Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar

 

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Typ   MRD 84-145 MRD 84-90 MRD 84-60 MRD 84-35 MRD 84-25
Kod z kołnierzem   60031645 60031655 60031665
Kod bez kołnierza   60024745 60024755 60024765 60024775 60024785
Prędkość pod obciążeniem obr/min 145 90 60 35 25
Moment obciążenia Nm 53 86 129 215  
Moment rozruchowy Nm 80 128 198 232  
Moment zatrzymania Nm 106 172 258 430  
Prędkość bez obciążenia obr/min 290 180 120 70  
Zużycie powietrza l/s 16 16 16 16 16
Obciążenie promieniowe wału N 3.900 3.900 3.900 5.600 5.600
Obciążenie osiowe wału N 1.800 1.800 1.800 2.800 2.800
Ø wew. zasilania mm 13 13 13 13 13
Ø wew. wydechu mm 16 16 16 16 16
waga kg 2.5 2.5 2.5 5.5 5.5
długość mm 219 219 219 275 275
1,2kW Odporne na zatrzymanie; bez smarowania

schemat silnika pneumatycznego mrd
silnik pneumatyczny mrd a
silnik pneumatyczny mrd
Typ   MRD 120-9300 MRD 120-2700 MRD 120-1600 MRD 120-1200 MRD 120-600
Kod z kołnierzem   60032095 60032085 60032075 60032065 60032055
Kod bez kołnierza   60002305 60002295 60002285 60002275 60002265
Prędkość pod obciążeniem obr/min 9.300 2.700 1.600 1.200 600
Moment obciążenia Nm 1.2 4.3 7.0 9.5 19
Moment rozruchowy Nm 1.8 6.5 11 14 38
Moment zatrzymania Nm 2.4 8.6 14 19 38
Prędkość bez obciążenia obr/min 18.600 5.400 3.200 2.400 1.200
Zużycie powietrza l/s 23 23 23 23 23
Obciążenie promieniowe wału N 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Obciążenie osiowe wału N 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Ø wew. zasilania mm 13 13 13 13 13
Ø wew. wydechu mm 16 16 16 16 16
waga kg 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
długość mm 199 199 199 199 199

Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar

 

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Typ   MRD 120-9300 MRD 120-2700 MRD 120-1600 MRD 120-1200 MRD 120-600
Kod z kołnierzem   60032095 60032085 60032075 60032065 60032055
Kod bez kołnierza   60002305 60002295 60002285 60002275 60002265
Prędkość pod obciążeniem obr/min 9.300 2.700 1.600 1.200 600
Moment obciążenia Nm 1.2 4.3 7.0 9.5 19
Moment rozruchowy Nm 1.8 6.5 11 14 38
Moment zatrzymania Nm 2.4 8.6 14 19 38
Prędkość bez obciążenia obr/min 18.600 5.400 3.200 2.400 1.200
Zużycie powietrza l/s 23 23 23 23 23
Obciążenie promieniowe wału N 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Obciążenie osiowe wału N 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Ø wew. zasilania mm 13 13 13 13 13
Ø wew. wydechu mm 16 16 16 16 16
waga kg 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
długość mm 199 199 199 199 199
1,2kW Odporne na zatrzymanie; bez smarowania

schemat silnika pneumatycznego mrd a
silnik pneumatyczny mrd b
Typ   MRD 120-360 MRD 120-260 MRD 120-140 MRD 120-85 MRD 120-65
Kod z kołnierzem   60032045 60032035 - - -
Kod bez kołnierza   60002255 60002245 60002235 60002225 60002215
Prędkość pod obciążeniem obr/min 360 260 140 85 65
Moment obciążenia Nm 32 44 82 135 176
Moment rozruchowy Nm 47 66 123 202 264
Moment zatrzymania Nm 63 88 164 270 352
Prędkość bez obciążenia obr/min 720 520 280 170 130
Zużycie powietrza l/s 23 23 23 23 23
Obciążenie promieniowe wału N 3.900 3.900 5.600 5.600 5.600
Obciążenie osiowe wału N 1.800 1.800 2.800 2.800 2.800
Ø wew. zasilania mm 13 13 13 13 13
Ø wew. wydechu mm 16 16 16 16 16
waga kg 2.5 2.5 4.6 4.6 4.6
długość mm 199 199 255 255 255

Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar

 

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Typ   MRD 120-360 MRD 120-260 MRD 120-140 MRD 120-85 MRD 120-65
Kod z kołnierzem   60032045 60032035
Kod bez kołnierza   60002255 60002245 60002235 60002225 60002215
Prędkość pod obciążeniem obr/min 360 260 140 85 65
Moment obciążenia Nm 32 44 82 135 176
Moment rozruchowy Nm 47 66 123 202 264
Moment zatrzymania Nm 63 88 164 270 352
Prędkość bez obciążenia obr/min 720 520 280 170 130
Zużycie powietrza l/s 23 23 23 23 23
Obciążenie promieniowe wału N 3.900 3.900 5.600 5.600 5.600
Obciążenie osiowe wału N 1.800 1.800 2.800 2.800 2.800
Ø wew. zasilania mm 13 13 13 13 13
Ø wew. wydechu mm 16 16 16 16 16
waga kg 2.5 2.5 4.6 4.6 4.6
długość mm 199 199 255 255 255KONTAKT
Skontaktuj się z nami

Możliwości jest bardzo wiele, a nasi technicy zawsze służą pomocą próbując stworzyć nowe konfiguracje na miarę Państwa potrzeb i problemów do rozwiązania.

KONTAKT