Wrzeciono VSpin smart – INTELIGENTNE OKRAWANIE

Wrzeciono do okrawania VSpin to pierwsze na świecie wrzeciono na sprężone powietrze, które zapewnia w czasie rzeczywistym dane dotyczące prędkości, odchylenia i wyrównania podczas pracy. Ta informacja zwrotna w czasie rzeczywistym jest niezbędna dla przyszłości produkcji sieciowej w Przemyśle 4.0.

logo

 • Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym – monitorowanie i przechowywanie wszystkich istotnych danych procesu okrawania: element z konturem, charakterystyka zadziorów, prędkość obrotowa wrzeciona, ugięcie/ podatność, kierunek w stopniach i wiele innych danych procesowych.

 • Zapewnienie jakości – pełna weryfikacja dla integratorów systemów. Większe bezpieczeństwo i dokładność podczas konfiguracji systemu i później w procesie obróbki.

 • Pozycję i położenie komponentu można określić z dokładnością do 0,1-0,15 mm na podstawie danych ugięcia/ podatności. 

 • Uproszczona instrukcja uczenia się.

 • Uproszczona instalacja – prawidłowe ustawienie ciśnienia powietrza, długości i przekroju rury można natychmiast sprawdzić za pomocą monitora prędkości.

 • Zwiększone bezpieczeństwo i precyzja podczas konfiguracji systemu.

 • Stałe bezpieczeństwo i precyzja w trwającym procesie, czyli pełna kontrola i monitorowanie procesu.

 • Ochrona przed kolizją – koniec z awariami z powodu kolizji spowodowanych błędnymi ścieżkami lub odchyleniami profilu.

 • Sprzężenie optyczne i akustyczne (led i brzęczek).

 • Niestandardowe planowanie okresów konserwacji.

 • Ostrzeżenie o przeskokach.

 • Wykrywanie uszkodzenia narzędzia.

 • Szybki dostęp – zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerze: monitorowanie i ustawienia są możliwe zarówno z komputera, jak i tabletu.
VSpin smart a
vspin neu gross x
vspin app
VSpin smart bVAPP  I  VCONTROL – OPROGRAMOWANIE WRZECIONA

Dzięki bezpłatnej aplikacji na Androida czas instalacji i nauczania jest znacznie skrócony. Wrzeciono oferuje różnorodne funkcje przechowywania, oceny i ostrzegania do monitorowania operacji usuwania zadziorów.

Używając VPort, wszystkie ustawienia można ustawić w oprogramowaniu VControl PC. VControl umożliwia również obszerną analizę danych procesu okrawania. Katalogi danych można importować do programu Excel w celu analizy.

VSpin smartMANNESMANN DEMAG – Inteligentne wrzeciono gratujące. Ochrona przed kolizją

Podczas obróbki od czasu do czasu dochodzi do kolizji narzędzia albo jego oprawki z elementami oprzyrządowania technologicznego lub obrabiarki. Wyeliminowanie kolizji lub jej konsekwencji przyczynia się do zmniejszenia kosztów wynikających ze zniszczenia narzędzia, czy konieczności naprawy uszkodzonej obrabiarki. Do kolizji dochodzi również na stanowiskach zrobotyzowanych. W przypadku robota przemysłowego konieczne jest stosowanie stref bezpieczeństwa z wykorzystaniem systemów wizyjnych, barier fizycznych, skanerów i innych zaawansowanych urządzeń. Na filmie pokazano działanie ochrony antykolizyjnej inteligentnego wrzeciona gratującego zainstalowanego w chwycie robota przemysłowego. Takie rozwiązania są już stosowane w niektórych frezarskich centrach obróbkowych CNC. Wrzeciona MANNESMANN DEMAG to urządzenia o wysokiej wydajności i bezawaryjności. Zastosowanie ochrony przeciwkolizyjnej stanowi również wsparcie przy opracowywaniu programu obróbkowego.


CZUJNIK – “mózg” nowego VSpin

Jednostka czujnika określa odchylenie promieniowe wrzeciona okrawającego z dokładnością do 0,15 °. Określany jest również kierunek ugięcia. Jednostka posiada również czujnik prędkości. W ułamku sekundy dane są przetwarzane i przesyłane do tabletu przez Bluetooth w czasie rzeczywistym. Dzięki opcjonalnie dostępnemu portowi VPort dane mogą być przesyłane kablem do sterownika robota.

czujnik a
czujnik


VSpin : Bluetooth i Vport

VSpin może być podłączony tylko do zasilacza, aby korzystać tylko z funkcji Bluetooth (BLE) za pośrednictwem aplikacji na tablecie lub smartfonie lub może być podłączony do opcjonalnego modułu VPort, aby korzystać z pełnej łączności: robot plc, połączenie z interfejsem PC przez USB, a także BlueTooth.

VSpin smart c

VSpin smart d

VPORT – INTERFEJS Z ROBOTEM

VPort ma zarówno interfejs cyfrowy, jak i analogowy, co ułatwia integrację wrzeciona okrawającego z istniejącą jednostką sterującą. Po zintegrowaniu tych danych robot może reagować na zdarzenia, takie jak pęknięcie frezu, kontur elementu z przesunięciem poza maksymalne oczekiwane wartości lub nadmierną ilość wypływki z zatrzymaniem awaryjnym, zmianą narzędzia lub działaniem korygującym ścieżkę. Przesyłając wszystkie dane procesowe z wrzeciona podczas procesu okrawania, zostaje w pełni wykorzystany potencjał VSpin.

vport hutschinenmodul

Za pośrednictwem aplikacji wszystkie parametry pracy mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym, a alarmy dźwiękowe i wizualne można ustawić, definiując minimalne i maksymalne wartości ugięcia i prędkości. Ta funkcja jest bardzo przydatna do szybkiego programowania ścieżek okrawania zarówno w samodzielnym uczeniu się, jak i za pośrednictwem CAM, ponieważ pozwala szybko i intuicyjnie wykrywać krytyczne obszary, w których należy dokonać korekt. Pozwala również szybko i w czasie rzeczywistym zobaczyć warunki pracy różnych VSpin w zasięgu Bluetooth.VPort nie wyklucza funkcji APP, które pozostają użyteczne zarówno z tabletu, jak i interfejsu USB podłączonego do komputera, ale dodaje możliwość komunikowania się z elektroniką robota za pośrednictwem kanałów We/Wy w celu odbierania  parametrów pracy w czasie rzeczywistym i pobierania dzienników danych itp.

Zacisk łączący Wartość Funkcja Podana wartość
Wyjście analogowe – AO1 4 -20 mA Prędkość wrzeciona off=4mA
Wyjście analogowe – AO2 4 -20 mA Kierunek kąta 0° = 4mA
Wyjście analogowe – AO3 4 -20 mA Wartość kąta 0° = 4mA
Wyjście cyfrowe – D01 0 / 24V Ugięcie awaryjne ostrzeżenie 0V
Wyjście cyfrowe – D02 0 / 24V Osiągnięto dolną prędkość ostrzeżenia 24V
Wyjście cyfrowe – D03 0 / 24V Osiągnięto czas serwisowania 24V
Wyjście cyfrowe – D04   VSpin jest podłączony 24V
Wyjście cyfrowe – D05 0 / 24V Maksymalne ugięcie osiągnięte 24V
Wejście cyfrowe – DI1 0 / 24V Gradowanie Start=0 / Stop=24V
Wejście cyfrowe – DI2 0 / 24V Analiza danych on=24V / wył=0
Wejście cyfrowe – DI3 0 / 24V Usuń wartość awarii 24V
Zacisk łączący Typ Funkcja Ref. wartość min. 4 mA Ref. wartość maks. 20 mA
Wyjście analogowe – AO1 VSpin1000 Prędkość obrotowa 0 min-1 120.000 min.-1
Wyjście analogowe – AO1 VSpin350 Prędkość obrotowa 0 min-1 40.000 min-1
Wyjście analogowe – AO1 VSpin200 Prędkość obrotowa 0 min-1 26.000 min.-1
Wyjście analogowe – AO1 VSpin170 Prędkość obrotowa 0 min-1 20.000 min.-1
Wyjście analogowe – AO2 VSpin wszystkie modele Kierunek kąta 359°
Wyjście analogowe – AO3 VSpin wszystkie modele Wartość kąta

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Zacisk łączący Wartość Funkcja Podana
wartość
Wyjście analogowe – AO1 4 -20 mA Prędkość
wrzeciona
off=4mA
Wyjście analogowe – AO2 4 -20 mA Kierunek
kąta

= 4mA
Wyjście analogowe – AO3 4 -20 mA Wartość
kąta

= 4mA
Wyjście cyfrowe – D01 0 / 24V Ugięcie
awaryjne ostrzeżenie
0V
Wyjście cyfrowe – D02 0 / 24V Osiągnięto
dolną prędkość ostrzeżenia
24V
Wyjście cyfrowe – D03 0 / 24V Osiągnięto
czas serwisowania
24V
Wyjście cyfrowe – D04   VSpin
jest podłączony
24V
Wyjście cyfrowe – D05 0 / 24V Maksymalne
ugięcie osiągnięte
24V
Wejście cyfrowe – DI1 0 / 24V Gradowanie Start=0
/ Stop=24V
Wejście cyfrowe – DI2 0 / 24V Analiza
danych
on=24V
/ wył=0
Wejście cyfrowe – DI3 0 / 24V Usuń
wartość awarii
24V
Zacisk łączący Typ Funkcja Ref. wartość min. 4 mA Ref. wartość maks. 20 mA
Wyjście analogowe – AO1 VSpin1000 Prędkość obrotowa 0
min-1
120.000 min.-1
Wyjście analogowe – AO1 VSpin350 Prędkość obrotowa 0
min-1
40.000 min-1
Wyjście analogowe – AO1 VSpin200 Prędkość obrotowa 0
min-1
26.000 min.-1
Wyjście analogowe – AO1 VSpin170 Prędkość obrotowa 0
min-1
20.000 min.-1
Wyjście analogowe – AO2 VSpin wszystkie modele Kierunek kąta 359°
Wyjście analogowe – AO3 VSpin wszystkie modele Wartość kąta

WRZECIONA VSpin smart

 VSpin 1000

vspin neu gross x

 VSpin 350

vspin neu gross x

 VSpin 200

vspin gross x

 VSpin 170

vspin gross x


Typ VSpin 1000 VSpin 350 VSpin 200 VSpin 170
Kod 60067615* 60061875* 60067625* 60067635*
Prędkość (obr/min) 100.000 35.000 20.000 15.000
Moc 100w 300 W 380 W 800 W
Podatność promieniowa +/- 4° +/- 4° +/- 4° +/- 4°
Siła Ugięcia Pneum. 4-12 N 8-55 N 10-55 N 25-110 N
Obroty Prawe Prawe Prawe Prawe
Wyrzut powietrza Przedni Przedni Przedni Przedni
Standardowe szczęki 3,0 mm ZG 6,0 mm ER 6,0 mm ER 8,0 mm ER
Poziom hałasu 70 dB(A) 79 dB(A) 78 dB(A) 82 dB(A)
Zużycie powietrza 5,3 l/s 8,3 l/s 12,5 l/s 15,0 l/s
Waga 0,82 kg 1,8 kg 1,9 kg 5,15 kg
Rura Ø wewnętrzna 4,0 mm 6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm
Rura Ø zewnętrzna 6,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm

 

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Typ VSpin 1000 VSpin 350 VSpin 200 VSpin 170
Kod 60067615* 60061875* 60067625* 60067635*
Prędkość (obr/min) 100.000 35.000 20.000 15.000
Moc 100w 300 W 380 W 800 W
Podatność
promieniowa
+/- 4° +/- 4° +/- 4° +/- 4°
Siła Ugięcia Pneum. 4-12 N 8-55 N 10-55 N 25-110 N
Obroty Prawe Prawe Prawe Prawe
Wyrzut powietrza Przedni Przedni Przedni Przedni
Standardowe szczęki 3,0 mm ZG 6,0 mm ER 6,0 mm ER 8,0 mm ER
Poziom hałasu 70
dB(A)
79 dB(A) 78 dB(A) 82 dB(A)
Zużycie powietrza 5,3 l/s 8,3 l/s 12,5 l/s 15,0 l/s
Waga 0,82 kg 1,8 kg 1,9 kg 5,15 kg
Rura Ø wewnętrzna 4,0 mm 6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm
Rura Ø zewnętrzna 6,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 


Dane odnoszące się do ciśnienia roboczego 6,3Bar

Stosowane szczęki  ZG w modelu ESR 1000, ESR 551, VSpin 1000

szczęki ZG
ZG Średnica 1.0 1.5 2.0 2.5 3/32" 2,38 mm 3.0 1/8" 3,2 mm
Kod 9369912 9369913 9369914 9369915 9369916 9369825 9369917

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

ZG Średnica 1.0 1.5 2.0 2.5 3/32″ 2,38 mm 3.0 1/8″ 3,2 mm
Kod 9369912 9369913 9369914 9369915 9369916 9369825 9369917Stosowane szczęki  ER11 w modelu ESR 350, VSpin 350

ER11 Średnica 3.0 4.0 5.0 6.0
Kod 9369853 9369849 9369838 9369832

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

ER11 Średnica 3.0 4.0 5.0 6.0
Kod 9369853 9369849 9369838 9369832

Stosowane szczęki  ER16 w modelu ESR 280-170, VSpin 200-170

ER16 Średnica 3.0 5.0 6.0 8.0 10.0
Kod 9369855 9369850 9369839 9369842 9369852

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

ER16 Średnica 3.0 5.0 6.0 8.0 10.0
Kod 9369855 9369850 9369839 9369842 9369852


szczęki


*Pomiary, zdjęcia i dane techniczne mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

KONTAKT
Skontaktuj się z nami

Możliwości jest bardzo wiele, a nasi technicy zawsze służą pomocą próbując stworzyć nowe konfiguracje na miarę Państwa potrzeb i problemów do rozwiązania.

KONTAKT