Obróbki szybkościowe HSM/HSC z racji swoich zalet stanowią bardzo istotną odmianę obróbki skrawaniem (głównie frezowanie). Wdrożenie obróbki szybkościowej wymaga z reguły zastosowania obrabiarki dedykowanej do tego typu obróbki.

Ze względu na konstrukcję obrabiarek HSM/HSC, spełniających ściśle określone wymagania wynikające ze specyfiki obróbki szybkościowej, zakup tego typu maszyn technologicznych stanowi wysoki koszt. W obrabiarkach dedykowanych do High Speed Machining stosuje się wysokoobrotowe wrzeciona specjalnie opracowane do obróbki HSM. Jednakże są to konstrukcje kosztowne.

W przypadku niektórych zadań technologicznych wymagających zastosowania obróbki szybkościowej możliwe jest wykorzystanie wysokoobrotowych wrzecion TOODLE, które zapewniają prędkość obrotową jako napędu głównego do 75 tyś. obr/min. Frezarskie centra obróbkowe CNC zapewniające prędkość napędów głównych od 8 do 12 tyś. obr/min stanowią obrabiarki, w których zaleca się instalować wysokoobrotowe wrzeciona TOODLE.

toodle compressor
Ilustracja 1. Przykładowe zastosowania wysokoobrotowych wrzecion TOODLE.

Modele

Wyróżnia się następujące modele Zielone (Toodle Green) i Niebieskie (Toodle Blue) – ilustracja 2 i 3. Linia zielona to wrzeciona (Toodle Green 131), w których medium napędowym jest sprężone powietrze wzbogacone środkiem smarnym (mgła olejowa). Ich zastosowanie wymaga by wrzeciono obrabiarki umożliwiało podawanie mgły olejowej. Uzyskanie prędkości obrotowej 50.000 obr/min wymaga zastosowania sprężonego powietrza o ciśnieniu 5 barów.

Wrzeciona Toodle Blue wykorzystują jako medium napędowe chłodziwo lub olej. Przy ciśnieniu cieczy napędowej równym 60 bar uzyskuje się maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową 75.000 obr/min (Toodle Blue 131).

Odmienne media napędowe to zróżnicowane zależność prędkości obrotowej od ciśnienia medium.

Wewnetrzna budowa compressor e1544554466281
Ilustracja 2. Wewnętrzna budowa wrzeciona turbinowego.
Wrzeciona Toodle compressor e1544554502347
Ilustracja 3. Wrzeciona Toodle Green oraz Blue typu 131.
Wrzeciona Toodle typu 131 90 compressor e1544554616784
Ilustracja 4. Wrzeciona Toodle typu 131-90.

Zastosowania i parametry obróbkowe

Oba typy wrzecion Toodle Green i Toodle Blue dedykowane są do frezowania, wiercenia, fazowania i grawerowania. Zalecana szerokość warstwy skrawanej ae w zależności od średnicy narzędzia (freza) od 0,01 do 0,18 mm, przy głębokości warstwy skrawanej od 0,1 do 2,5 mm.

Niewątpliwie ich zastosowanie do obróbka precyzyjna detali przedmiotów obrabianych w zakresie obróbki kształtującej i wykańczającej (HSM/HSC). Obróbka wydajnościowa (HPM) nie stanowi obszaru aplikacyjnego.Dokładność obróbki zależy w znacznym stopniu od dokładności pozycjonowania i powtarzalności obrabiarki. W tym aspekcie wdrożenie wrzecion turbinowych Toodle nie jest w stanie zastąpić frezarskich centrów obrókowych CNC dedykowanych do obróbki szybkościowej.

Standardowe frezarskie centrum obróbkowe CNC do zastosowań uniwersalnych można przy niskich kosztach przysposobić (doposażyć) do realizacji zadań technologicznych w zakresie mikroobróbki. Przy każdej wymianie narzędzia montuje się nowe łożyska, które pracują w układzie bezluzowym. Takie rozwiązanie istotnie wpływa na utrzymanie dokładności obróbki.

Wysokoobrotowe wrzeciona TOODLE pozwalają na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej względem wykorzystania istniejącego napędu głównego.

Stosowane są narzędzia pełnowęglikowe o średnicach części chwytowych 3, 4 i 6 mm.

Wysokoobrotowe wrzeciona TOODLE znalazły zastosowania w przymyśle lotniczym, samochodowym, przy wytwarzaniu form i matryc, a także w jubilerstwie, przemyśle na potrzeby militarne, rolnictwie oraz przemyśle kosmicznym.

Obróbka form i matryc stanowi istotny obszar zastosowania. Powodem są stosunkowo niskie koszty wdrożenia wrzecion TOODLE oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych (niższe koszty energii elektrycznej). Wynika to z bilansu energetycznego, który wykazuje, iż przy małych gabarytach przedmiotu obrabianego zapotrzebowanie na moc (obciążenie wrzeciona) napędu głównego frezarskiego centrum obróbkowego CNC jest zbyt niskie do jego możliwości, a tym samym zbyt kosztowne. Stąd wynika popularność wrzecion TOODLE.