INSTRUKCJA INSTALACJI DLA
EIS-1X, EIS-3X, EIS-5X, EIS-8X (EXP-4X, EXP-8X)

PRZYGOTOWANIE OTWORU

Należy odnieść się do katalogu, aby ustalić średnicę i tolerancję dla gniazda zatyczki (D2) oraz zatykanego otworu (D1)

 • Okrągłość otworu powinna mieścić się w granicach do 0,05mm
 • Chropowatość powierzchni otworu powinna wynosić Rz (RMS) 10-30µm szczególnie w przypadku twardych materiałów
 • Należy unikać zarysowań spiralnych lub podłużnych, gdyż mogą negatywnie wpływać na skuteczność zatyczki
 • Upewnić się, że gniazdo zatyczki jest czyste i wolne od oleju, wiórów, itd.

PROCEDURA INSTALACJI

 1.   Włożyć zatyczkę EIS do gniazda z kulką skierowaną na zewnątrz tak, aby dotykała wewnętrznych ścianek. Bardzo ważne jest, aby średnica gniazda i zatykanego otworu miały właściwe wymiary, co zapewnia prawidłowe podparcie zatyczki podczas instalacji oraz prawidłową szczelność.
 2.   Docisnąć kulkę do wnętrza tak, aby jej górna część tylko lekko wystawała z otworu (patrz rys. 2 i 3). Przybliżone wartości skoku S i X podano w poniższej tabeli.
 3.   Upewnić się, że posiadane narzędzie jest odpowiednie dla każdego rozmiaru zatyczki.

Zatyczki EIS-1X, EIS-3X, EIS-5X, EIS-8X (EXP-4X, EXP-8X) mogą być zakładane za pomocą młotka oraz odpowiedniego narzędzia do montażu ręcznego. Można także stosować wbijak lub młotek pneumatyczny wyposażony w odpowiednie narzędzie montażowe.

Zatyczki EIS-1X, EIS-3X, EIS-5X, EIS-8X (EXP-4X, EXP-8X) można instalować w zautomatyzowany sposób.zaslepki do otworow metaloweinstrukcja montazu EIS
eis
EIS-1X, EIS-3X, EIS-5X, EIS-8X (EXP-4X, EXP-8X)
D1 mm 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22
S mm 1,2 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 6,35 7 8 9 10
Z mm +/-0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

EIS-1X, EIS-3X, EIS-5X, EIS-8X
D1 mm 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22
S mm 1,2 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 6,35 7 8 9 10
Z mm +/-0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8INSTRUKCJA USUWANIA
EIS-11, EIS-31, EIS-33 (EXP-4X, EXP-8X)

 • Przewiercić i nagwintować kulkę jak podano w tabeli
 • Wkręcić w kulkę śrubę i wyjąć ją za pomocą ekstraktora
 • Przewiercić i nagwintować korpus zatyczki jak podano w tabeli
 • Wkręcić w korpus śrubę i wyjąć ją za pomocą ekstraktora
 • Po usunięciu zastosować zatyczki o średnicy większej niż poprzednio
PRZEWIERCANIE I GWINTOWANIE W CELU USUNIĘCIA ZATYCZEK METRYCZNYCH
WIERTŁA I GWINTOWNIKI METRYCZNE WIERTŁA I GWINTOWNIKI CALOWE
Zatyczka Ø przewiercenia kulki Gwintowanie kulki Ø przewiercenia korpusu Gwintowanie korpusu Zatyczka Ø przewiercenia kulki Gwintowanie kulki Ø przewiercanie korpusu Gwintowanie korpusu
EIS EIS
3 mm 1,75 mm M2.2x.45 1,75 mm M2.2x.45 3 mm 49 2-56 49 2-56
4 mm 2,1 mm M2.5x.45 2,6 mm M3x.50 4 mm 42 4-40 42 4-40
5 mm 2,1 mm M2.5x.45 2,6 mm M3x.50 5 mm 42 4-40 42 4-40
6 mm 3,0 mm M3.5x.60 4,5 mm M5x.80 6 mm 7/64” 6-32 7/64” 6-32
7 mm 3,0 mm M3.5x.60 5,5 mm M6x.50 7 mm 28 8-32 28 8-32
8 mm 4,5 mm M5x.80 6,5 mm M7x.75 8 mm 20 10-32 20 10-32
9 mm 4,5 mm M5x.80 7,5 mm M8x1,00 9 mm 20 10-32 20 10-32
10 mm 6,3 mm M7x.75 8,0 mm M9x1,00 10 mm 13/64” 1/4-20 13/64” 1/4-20
12 mm 6,3 mm M7x.75 10,5 mm M11x1,00 12 mm 13/64” 1/4-20 13/64” 1/4-20
14 mm 7,4 mm M8x.75 7,4 mm M8x.75 14 mm J 5/16-24 J 5/16-24
16 mm 7,4 mm M8x.75 7,4 mm M8x.75 16 mm J 5/16 J 5/16
18 mm 7,4 mm M8x.75 7,4 mm M8x.75 18 mm J 5/16 J 5/16
20 mm 7,4 mm M8x.75 7,4 mm M8x.75 20 mm J 5/16 J 5/16
22 mm 7,4 mm M8x.75 7,4 mm M8x.75 22 mm J 5/16 J 5/16

 

 


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

PRZEWIERCANIE I GWINTOWANIE W CELU
USUNIĘCIA ZATYCZEK METRYCZNYCH
WIERTŁA I GWINTOWNIKI METRYCZNE WIERTŁA I GWINTOWNIKI CALOWE
Zatyczka Ø przewiercenia kulki Gwintowanie kulki Ø przewiercenia korpusu Gwintowanie korpusu Zatyczka Ø przewiercenia kulki Gwintowanie kulki Ø przewiercanie korpusu Gwintowanie korpusu
EIS EIS
3 mm 1,75 mm M2.2x.45 1,75 mm M2.2x.45 3 mm 49 2-56 49 2-56
4 mm 2,1 mm M2.5x.45 2,6 mm M3x.50 4 mm 42 4-40 42 4-40
5 mm 2,1 mm M2.5x.45 2,6 mm M3x.50 5 mm 42 4-40 42 4-40
6 mm 3,0 mm M3.5x.60 4,5 mm M5x.80 6 mm 7/64” 6-32 7/64” 6-32
7 mm 3,0 mm M3.5x.60 5,5 mm M6x.50 7 mm 28 8-32 28 8-32
8 mm 4,5 mm M5x.80 6,5 mm M7x.75 8 mm 20 10-32 20 10-32
9 mm 4,5 mm M5x.80 7,5 mm M8x1,00 9 mm 20 10-32 20 10-32
10 mm 6,3 mm M7x.75 8,0 mm M9x1,00 10 mm 13/64” 1/4-20 13/64” 1/4-20
12 mm 6,3 mm M7x.75 10,5 mm M11x1,00 12 mm 13/64” 1/4-20 13/64” 1/4-20
14 mm 7,4 mm M8x.75 7,4 mm M8x.75 14 mm J 5/16-24 J 5/16-24
16 mm 7,4 mm M8x.75 7,4 mm M8x.75 16 mm J 5/16 J 5/16
18 mm 7,4 mm M8x.75 7,4 mm M8x.75 18 mm J 5/16 J 5/16
20 mm 7,4 mm M8x.75 7,4 mm M8x.75 20 mm J 5/16 J 5/16
22 mm 7,4 mm M8x.75 7,4 mm M8x.75 22 mm J 5/16 J 5/16INSTRUKCJA INSTALACJI DLA EIS-RS

PRZYGOTOWANIE OTWORU

Proszę się odnieść do danych umieszczonych w katalogu w celu określenia średnicy i wytrzymałości miejsca zaślepki.(D3).

 • Zaokrąglenie otworu musi się mieścić w granicy 0.05mm
 • Chropowatość otworu musi być między Rz(RMS) 10-30μm szczególnie dla materiałów twardych.
 • Unikać zarysowań spiralnych lub podłużnych, ponieważ mogą one wpływać na skuteczność zaślepki.
 • Upewnić się że miejsce zaślepki jest czyste i wolne od olejów do gwintowania, wiórów itp.

PROCEDURA INSTALACJI

 1. Obszar pracy musi być czysty
 2. Zaślepki EIS RS są gotowe do użycia w takim stanie jak zostały wysłane, nie czyścić lub nie oliwić zaślepki lub trzonu.
 3. Włożyć trzon do narzędzia, upewnić się czy zaślepka jest naprzeciw zapadki narzędzia (RYS.1)
 4. Włożyć zaślepkę do otworu, upewnić się czy zapadka narzędzia dociska i jest starannie dopasowana do szczegółu oraz czy jest ustawiona prostopadle. (RYS.2)
 5. Aktywować narzędzie w celu rozwinięcia zaślepki, trzon podzieli się aż do osiągnięcia rozszerzania się zaślepki. (RYS.3)
 6. Upewnić się czy zostało nabyte właściwe narzędzie dla każdego rozmiaru zaślepki do instalacji.

PROCEDURA USUWANIA

 1. Używając przebijak wypchnąć na zewnątrz zaślepki przedkuwkę trzonu.
 2. Usunąć zaślepkę ostrym zakończeniem i usunąć z otworu przedkuwkę trzonu.
 3. Upewnić się, że zostały usunięte wióry, kawałki zaślepek, smar a także wszystkie ciała obce z otworu.
 4. Zainstalować nową zaślepkę EIS RS
zaslepki do otworow metalowe instrukcja montazu EIS RS

INSTRUKCJA INSTALACJI DLA EIS-RST & RSO

PRZYGOTOWANIE OTWORU

Proszę się odnieść do danych umieszczonych w katalogu w celu określenia średnicy i wytrzymałości miejsca zaślepki.(D3).

 • Zaokrąglenie otworu musi się mieścić w granicy 0.05mm
 • Chropowatość otworu musi być między Rz (RMS) 10-30µm szczególnie dla materiałów twardych.
 • Unikać zarysowań spiralnych lub podłużnych, ponieważ mogą one wpływać na skuteczność zaślepki.
 • Upewnić się że miejsce zaślepki jest czyste i wolne od olejów do gwintowania, wiórów itp.

PROCEDURA INSTALACJI

 1. Obszar pracy musi być czysty
 2. Zaślepki EIS RST & RSO są gotowe do użycia w takim stanie jak zostały wysłane, nie czyścić, nie smarować zaślepki lub nagwintowanego wewnątrz
  czopu (RYS.1)
 3. Włożyć nagwintowany trzpień narzędzia do zaślepki i dokręcić go do czopu wewnętrznego (RYS.2)
 4. Włożyć zaślepkę do otworu, upewnić się że zapadka narzędzia dociska i jest starannie dopasowana do szczegółu oraz czy jest ustawiona prostopadle (RYS.3)
 5. Aktywować narzędzie aby rozszerzyć zaślepkę. Narzędzie będzie toczyć przebijak wewnętrzny w celu rozprzestrzeniania i do osiągnięcia momentu obrotowego ciągu nakierowanego na ciąg zaślepki aż do wysokości planu, uaktywni odwrócenie rotacji poprzez odkręcenie (RYS.4)
 6. Upewnić się czy zostało nabyte właściwe narzędzie dla każdego rozmiaru zaślepki do instalacji.
zaslepki do otworow metalowe instrukcja montazu EIS RST RSO

PROCEDURA USUWANIA

 1. Używając przebijak wypchnąć na zewnątrz zaślepki przedkuwkę trzonu.
 2. Usunąć zaślepkę ostrym zakończeniem i usunąć z otworu przedkuwkę trzonu.
 3. Wywiercić otwory aby umieścić zatyczkę RST lub RSO większych rozmiarów
 4. Upewnić się, że zostały usunięte wióry, kawałki zaślepek, smar a także wszystkie ciała obce z otworu.
 5. Zainstalować nową zaślepkę EIS RST lub RSO
KONTAKT
Skontaktuj się z nami

Możliwości jest bardzo wiele, a nasi technicy zawsze służą pomocą próbując stworzyć nowe konfiguracje na miarę Państwa potrzeb i problemów do rozwiązania.

KONTAKT