Oprzyrządowanie technologiczne (w tym system Zero-Clamp, a szczególnie uchwyty obróbkowe mają duży wpływ na jakościowe efekty obróbki (geometryczna dokładność obróbki, stan warstwy wierzchniej, w tym chropowatość powierzchni obrobionej). Zadaniem uchwytów obróbkowych to właściwe ustalenie i zamocowanie przedmiotu obrabianego w ramach UOPN (Układ Obrabiarka Przedmiot Narzędzie) w celu uzyskania żądanych efektów jakościowych.

W ramach optymalizacji procesów technologicznych (kryterium nadrzędne: koszty) rolą oprzyrządowania technologicznego jest udział w minimalizowaniu czasów pomocniczych (tp w ramach normy czasów technologicznych). Celem jest jak najkrótsza obsługa przedmiotu obrabianego oraz minimalizowanie czasów przezbrajania obrabiarki.

Szacunkowo od 10% do 20% całkowitych kosztów środków produkcji stanowi oprzyrządowanie technologiczne. Uchwyty obróbkowe nieprawidłowo zaprojektowane i wykonane stanowią źródło aż 40% wszystkich wybrakowanych przedmiotów obrabianych.

Systemy mocowania Zero-Clamp stanowią innowacyjny system bazująco-mocujący. Istnieje wiele wariantów konstrukcyjnych różnych producentów, w tym również OFFICINE BERETTA S.R.L. (ilustracja 1 i 2).

Wieza systemu Zero Clamp compressor
Ilustracja 1. Wieża systemu Zero-Clamp – OFFICINE BERETTA S.R.L.

Ustalenie przedmiotu, czyli zetknięcie jego powierzchni bazowych z elementami oporowymi oprzyrządowania technologicznego nazywa się ustawieniem przedmiotu w przyrządzie. Zamocowanie to przyłożenie siły do wybranych powierzchni przedmiotu obrabianego w celu zapewnienia skuteczności ustalenia. Zamocowanie przeciwdziała także niepożądanej zmianie pozycji przedmiotu w wyniku oddziaływania głównie sił skrawania.

Sposoby wykorzystania systemu Zero-Clamp:

 • bezpośredni montaż na stole roboczym obrabiarki (stół z rowkami teowymi);
 • montaż na palecie w ramach systemu paletyzacji;

Tym samym system Zero-Clamp umożliwia wszechstronne zastosowanie i możliwość wielu konfiguracji ustalanego i mocowane oprzyrządowania technologicznego.

Przedmioty obrabiane ze względu na swoje zróżnicowanie nie są ustalane bezpośrednio w systemie Zero-Clamp, lecz w oprzyrządowaniu które wykorzystuje system bazująco-mocujący. Do oprzyrządowania należą imadła maszynowe, stoły magnetyczne, uchwyty składane oraz uchwyty specjalizowane i specjalne.

Działanie systemu Zero-Clamp

Przyklad pojedynczego gniazda systemu compressor
Ilustracja 2. Przykład pojedynczego gniazda systemu Zero-Clamp wykorzystującego ciecz hydrauliczną do mocowania przedmiotu.
zero clamp anime
Ilustracja 3. Animacja przedstawiająca działanie systemu bazująco-mozującego Zero-Clamp

Ilustracja 3 przedstawia zasadę ustalenia i zamocowania w systemie bazująco-mocującym. Ustalanie oprzyrządowania w systemie Zero-Clamp następuje na powierzchniach bazowych, w tym w otworze. Ilustracja 3 przedstawia animację działania przedstawianego systemu.

Wprowadzony w otwór trzpień jest centrowany ostatecznie oraz mocowany (dociągany) przez kulki rozłożone na obwodzie (blokowanie mechaniczne). Kulki znajdują się w pierścieniu, który współpracuje z układem hydraulicznym. W zależności od jego położenia realizowane jest dociągnięcie kulek do trzpienia lub odsunięcie kulek w celu zmiany oprzyrządowania w systemie. W wyniku oddziaływania ciśnienia w układzie hydraulicznym kulki realizują zarówno zadanie centrowania jaki mocowania. W przypadku systemu bazująco-mocującego firmy OFFICINE BERETTA S.R.L. stosowane są sprężyny i układ hydrauliczny.

W ofercie firmy OFFICINE BERETTA S.R.L., (dystrybutor w Polsce: S.T.M. Systemy i Technologie Mechaniczne Sp. z o.o.) znajdują się różne produkty:

 • płyty z 1; 2; 4 oraz 6 gniazdami systemu (ilustracja 4);

 • wieże o przekroju prostokątnym wyposażone w 12 oraz 18 gniazd;

 • wieżę o przekroju sześciokąta z 18 gniazdami (ilustracja 1).

Przyklad pojedynczego gniazda e1544547164682
Ilustracja 4. Przykład pojedynczego gniazda systemu Zero-Clamp.

Podsumowanie

Głównymi zaletami stosowania systemu Zero-Clamp są:

 • krótki czas przezbrajania (w niektórych przypadkach zredukowano czas pomocniczy o 90%);

 • dokładność powtarzalności pozycjonowania H6;

Modułowy charakter konstrukcji systemu Zero-Clamp umożliwia jego wykorzystanie przy nawet istotnie zróżnicowanych operacjach technologicznych. Ma to ogromne znaczenie przy obecnym dominującym charakterze produkcji – produkcja jednostkowa i małoseryjna.

Źródła
 1. Puff T., Technologia budowy maszyn, PWN 1985
 2. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT 2000
 3. Feld M., Uchwyty obróbkowe, WNT 2002
 4. Potrykus J., Poradnik mechanika, REA 2009
 5. Niesłony P., Löschner P., Jarosz K., Nowoczesne rozwiązania oprzyrządowań technologicznych dla frezarek CNC, STAL. Metale. Nowe technologie Nr 9-10/2017
 6. Materiały informacyjne firmy OFFICINE BERETTA S.R.L.