Czcionki stalowe

  • Czcionki podobne do typu Arial (średni odstęp międzyznakowy, DIN 1451)

  • Niklowane

  • Dostępne pojedynczo lub w kompletach

  • Dostępne od ręki: A – Z; 0 – 9; . (kropka); , (przecinek); – (myślnik); / (ukośnik)

czcionki a

Dziedziny Zastosowania

Czcionki stalowe stosowane są do znakowania lub wybijania ustalonego tekstu. Mogą być umieszczone w skrzynkach lub w specjalnych głowicach numerujących. W ręcznych narzędziach stemplujących firmy BORRIES stalowe czcionki są najczęściej stosowane do stemplowania i znakowania kontrolnego.

Opcja

Małe znaki, znaki specjalne oraz większe wysokości czcionek na zamówienie.

Wymiary dostępne od ręki

borries czcionki wymiary compressor
borries czcionki w skrzynce2 compressor
Stalowe czcionki w skrzynceStempel wygrawerowany/ blokowy

  • Pojedyncze stemple lub wieloznakowe grawerowania odstępami średnimi, średnio zwartymi i zagęszczonymi

  • Wzór grawerowany: ostry, tępy, płaski lub perforowany

  • Specjalne znaki, loga itp.

Opcja

Wymiary, forma oraz grawerowanie według specjalnych wymagań klienta

borries Czcionki grawerowane compressor
borries stempel techniczny compressor

Grawerowanie ostre

borries grawerowanie ostre compressor

Grawerowanie płaskie

borries grawerowanie plaskie compressor

dostępne również w postaci stempla mosiężnego

Grawerowanie perforowane

borries grawerowanie perforowane compressor

Stemple pojedyncze

  • Wymiary, forma oraz grawerowanie według wymagań klienta

  • Stosowane w ręcznych stemplownicach firmy Borries (BM 10, BM 22, BM 25) oraz maszynach stemplujących (BM 11/12, BM 18/21, BM 30/35)

Dziedziny Zastosowania

Stemple pojedyncze stosowane są w ręcznych stemplownicach oraz maszynach stemplujących firmy
Borries.

Opcja

Specjalne grawerunki na zamówienie.

borries stemple pojedyncze2 compressor
KONTAKT
Skontaktuj się z nami

Możliwości jest bardzo wiele, a nasi technicy zawsze służą pomocą próbując stworzyć nowe konfiguracje na miarę Państwa potrzeb i problemów do rozwiązania.

KONTAKT