Znakowanie produktów jest nieodłącznym elementem każdego procesu przemysłowego. Obecny rynek dysponuje niezwykle szeroką ofertą metod, narzędzi oraz akcesoriów do znakowania, których optymalny dobór niewątpliwe gwarantuje najwyższą efektywność działalności przedsiębiorstwa.

Znakowanie produktów

Znakowanie produktów jest procesem polegającym na umieszczeniu określonego, trwałego znaku na danym wyrobie. Może to być logo firmy, numer seryjny produktu, jego nazwa lub inny symbol mówiący o pochodzeniu, rodzaju bądź zastosowaniu produktu. W obecnej dobie przemysłu proces znakowania produktów zyskuje na znaczeniu, a zapotrzebowanie producentów na tego typu usługi dynamicznie wzrasta. Wynika to przede wszystkim z rozwijającego się wśród nie tylko producentów, ale i konsumentów przekonania, iż produkty oznaczone logiem bądź nazwą firmy świadczą o jakości, prestiżu oraz dobrym wizerunku producenta, a tym samym wpływają na podniesienie jego wartości rynkowej.

Zwiększające się zapotrzebowanie na znakowanie produktów w dużym stopniu warunkuje także wejście Polski do Unii Europejskiej, w wyniku którego wiele gałęzi przemysłowych posiada od maja 2004 roku obowiązek oznaczania wyrobów znakiem CE, stanowiącym znak gwarancji bezpieczeństwa produktu oraz jego zgodności z wymogami i standardami wspólnotowymi. W związku z wzrastającym znaczeniem opisywania wyrobów, obecny rynek dysponuje innowacyjnymi technologiami, które pozwalają producentom na wysoce trwałe i estetyczne, a tym samym szybkie znakowanie produktów.

Metody znakowania produktów

Obecny rynek dysponuje niezwykle szerokim wachlarzem , jeśli chodzi o metody znakowania produktów, a ich odpowiednie dopasowanie do specyfiki określonego procesu przemysłowego decyduje o optymalnym zharmonizowaniu narzędzi i rozwiązań produkcyjnych, co przekłada się na najwyższą efektywność działalności przedsiębiorstwa.

Wśród metod znakowania produktów wyodrębnić można mechaniczne i pneumatyczne znakowniki ręczne. Urządzenia te można wykorzystać do pracy manualnej bądź wbudować w istniejące już układy narzędzi. Najczęściej wykorzystywane są one do oznaczania środków, stemplowania ogólnego bądź stemplowania kontrolnego. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość zastosowania nawet w trudno dostępnych miejscach, a więc niezwykła elastyczność, a przy tym łatwość obsługi.

Jedną z tradycyjnych metod znakowania produktów jest także znakowanie termiczne, w których wykorzystywane są specjalne układy narzędzi, takich jak grzałki, chwyty czcionek oraz czcionki wymienne. W przypadku zmiennych kodów stosowane są głowice numerujące. Sam proces znakowania odbywa się przy wykorzystaniu odcisku taśmy barwiącej bądź wypaleniu danej cechy bezpośrednio na materiale (np. drewnie).

Z kolei wśród mechanicznych metod znakowania produktów warto zapoznać się z ofertą znakowania Borries oferującą znakowanie wyrobów przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii wypierania materiału. System ten stosowany jest na skalę światową w przemyśle samochodowym, lotniczym, kosmonautycznym, elektrycznym, a także w hutnictwie oraz technologii medycznej.

Narzędzia do znakowania produktów

Wzrost znaczenia znakowania produktów wpłynął na szybki rozwój nie tylko metod znakowania, ale także wykorzystywanych w nich narzędzi. Szeroka oferta producentów pozwala na optymalny dobór urządzeń do specyfiki prowadzonej działalności produkcyjnej zgodnie z wymogami oraz oczekiwaniami samego producenta.

Wśród dostępnych narzędzi wyróżnić należy szeroki wybór ręcznych jak i pneumatycznych maszyn stemplujących wykorzystywanych w małych, jak i średnich seriach, które cieszą się wszechstronnym zastosowaniem w wielu branżach przemysłowych. Stemplownice te nie wymagają przyłożenia znacznej siły. W przypadku konieczności zastosowania dużej siły doskonale sprawdzają się stemplownice pneumatyczno-hydrauliczne.

Producenci narzędzi do znakowania produktów dysponują także szeroką gamą zróżnicowanych pod względem technologii zastosowania znakowarek warsztatowych, ręcznych, przenośnych, do wbudowania oraz znakowarek do specjalnych zastosowań.

Niezwykle uniwersalnym rozwiązaniem jest zastosowanie technologii laserowej, która pozwala na szybkie, elastyczne, a co najważniejsze, bezinwazyjne znakowanie produktów. Urządzenia laserowe cechują się ponadto szybkością pracy oraz szeroką gamą oferowanych znaków (w tym znaków specjalnych, kodów paskowych oraz kodów DataMatrix).